Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapraszają na szkolenie
 „Zasady udzielania Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2014-2020”.
Warszawa, 15 marca 2018 r.
Szkolenie poprowadzą dla Państwa eksperci z Banku Gospodarstwa Krajowego, który w procesie udzielania Kredytu Technologicznego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.
Odpowiada za ocenę projektów, ich rozliczanie oraz wypłatę premii technologicznej.
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in:
– jakie są zasady i możliwości finansowania inwestycji za pomocą Kredytu Technologicznego z premią technologiczną w latach 2014 – 2020
– na czym polega proces ubiegania się o premię technologiczną,
– jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie udzielania Kredytu Technologicznego
– na czym polegają nowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie.

Pełny program szkolenia znajduje się tutaj