W ostatnim okresie w bankach znacząco wzrasta znaczenie i odpowiedzialność członków Rad Nadzorczych i komitetów audytu, co wynika zarówno z wymogów stawianych przez KNF (Prawo bankowe, Rekomendacje KNF), jak również przepisów prawa (Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego), nakładających na osoby piastujące te funkcje określone zadania.
Tymczasem praktyka funkcjonowania komitetów audytu na polskim rynku ciągle się kształtuje. Stąd inicjatywa zorganizowania cyklu szkoleń, które odpowiadałyby na najważniejsze praktyczne pytania i dylematy członków komitetów audytu.

Szkolenia przeznaczone są dla członków komitetów audytu i tych członków Rad Nadzorczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom komitetu audytu.

Szkolenia skupiają się na najważniejszych zagadnieniach pracy komitetu audytu:
A.Zadania komitetu audytu wynikające z przepisów prawa i praktyki
B.Warunki skutecznego i sprawnego działania komitetu audytu
C.Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie:
– Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
– Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
– Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej
– Monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego
– Monitorowanie skuteczności zarządzania ryzykiem
D.Jak zaplanować pracę komitetu w ciągu roku oraz inne.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie prezentacji z dyskusją – proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu uzyskania jak największej wartości dodanej dla uczestników. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonej wiedzy i umiejętności.

Szkolenia będą realizowane w Oddziałach Fundacji w układzie 1-dniowym i będą trwały max. 8 godzin lekcyjnych.

Istnieje również możliwość zorganizowania dla Państwa szkoleń w formie zamkniętej odbywających się w siedzibie banku. W przypadku zainteresowania taką formą współpracy prosimy o kontakt z Oddziałami Fundacji, z którymi na co dzień Państwo współpracują.

Szkolenia dla Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie prezentacji z dyskusją – proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu uzyskania jak największej wartości dodanej dla uczestników. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonej wiedzy i umiejętności.

Szkolenie będą realizowane w Oddziałach Fundacji w układzie 1-dniowym i będą trwały max. 8 godzin lekcyjnych.

Istnieje również możliwość zorganizowania dla Państwa szkoleń w formie zamkniętej odbywających się w siedzibie banku. W przypadku zainteresowania taką formą współpracy prosimy o kontakt z Oddziałami Fundacji, z którymi na co dzień Państwo współpracują.

Poniżej prezentujemy tematyki szkoleń, które będą realizowane w bieżącym roku:

1. Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu – jakie prace i kiedy należy wykonać – pobierz program
2. Krajowe Standardy Rewizji Finansowej – obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdanie finansowego banku – pobierz program.
3. Praktyczne aspekty działania Komitetu Audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz skuteczności audytu wewnętrznego – pobierz program.

W kolejnych miesiącach będą organizowane poniższe szkolenia. O terminach ich realizacji będziemy Państwa informować w późniejszym okresie:

4. Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.
5. Rekomendacja H – system kontroli wewnętrznej.
6. System zarządzania ryzykiem w banku – zarządzanie ryzykami, raporty, monitorowanie oraz ocena systemu zarządzania ryzykiem.

Prezentowane tematy szkoleń są jedynie propozycją wyjściową. W przypadku nawiązania współpracy będą one – w miarę zachodzących zmian regulacyjnych – na bieżąco aktualizowane oraz dostosowywane do Państwa bieżących oczekiwań.

Usługa doradztwa i merytoryczna pomoc w pracy Komitetu Audytu

Istnieje również możliwość nawiązania współpracy w zakresie usługi doradztwa i pomocy, którą proponujemy w formie:
– konsultacji, porad, wyjaśnień z zakresu obowiązków, odpowiedzialności członków Komitetu Audytu oraz zakresu pracy Komitetów Audytu,
– pisemnych opracowań i opinii w zleconych zagadnień,
– bieżącej obsługi posiedzeń Komitetu Audytu – wsparcie merytoryczne,
– stałego nadzoru doradczego.

W przypadku zainteresowania usługą doradztwa stałego lub czasowego prosimy o kontakt z Dyrektorami Oddziałów Fundacji, z którymi na co dzień Państwo współpracują. Koszt doradztwa zależy od wybranej przez Państwa formy usługi i wyceniany jest na podstawie analizy Państwa potrzeb.

Prezentowana oferta zakłada współpracę w zakresie szkoleń i doradztwa ze specjalistą z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletnim szkoleniowcem i praktykiem bankowym na stale współpracującym z FRBS.