Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Oddział w Warszawie we współpracy z Departamentem Zarządzania Produktami Banku BPS S.A. zapraszają na szkolenie:
 „Zasady udzielania Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 i Gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG” – szkolenie dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A.

Kredyt Technologiczny  to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki  na realizację inwestycji technologicznej. Maksymalna wartość bezzwrotnej premii technologicznej wynosi 6 mln złotych.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020  na wdrożenie Kredytu Technologicznego zabudżetowano 422 mln euro. Przedsiębiorcy do 30 września 2016 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji technologicznych do BGK. Sukces przedsiębiorców w pozyskaniu premii technologicznej  zależy od banków, które dzięki swojej wiedzy potrafią szybko i skutecznie udzielić Kredytu Technologicznego.

Gwarancje z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG) to instrument wsparcia dla innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancje FG POIG oferowane przez BGK, są udzielane przy współpracy z bankami komercyjnymi  i spółdzielczymi w ramach Programu gwarancji de minimis i muszą spełniać ściśle zdefiniowane przez BGK kryteria innowacyjności. Dzięki temu instrumentowi Bank otrzymuje ważne zabezpieczenie kredytu, które jest dostępne dla Klientów do 31 grudnia 2016 r., bez żadnych opłat prowizyjnych lub dodatkowych kosztów. 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

1. Omówienie zasad i możliwości udzielania Kredytu Technologicznego:

  •  proces udzielania Kredytu Technologicznego
  •  parametry Kredytu Technologicznego
  •  zabezpieczenie Kredytu Technologicznego
  •  monitorowanie i sprawozdawczość związana z pozyskanie premii technologicznej

2. Omówienie zasad i możliwości zabezpieczania kredytów Gwarancjami FG POIG

  •  prezentacja zasad Gwarancji FG POIG
  •  omówienie kryteriów innowacyjności
  •  proces wnioskowania o gwarancję
  •  wymagania dokumentowe

Trenerzy

Monika Najgebauer – Słomka – manager produktu w Departamencie Zarządzania Produktami. Od wielu lat związana zawodowo z funduszami unijnymi. W Banku BPS odpowiedzialna m. in za tworzenie oferty produktowej dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem dotacji z funduszy unijnych (kredyt Unia Biznes, Kredyt Technologiczny), produktów kredytowych dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz produktów dla Banków Spółdzielczych.  

Jacek Iwaniuk – manager produktu w Departamencie Zarządzania Produktami. Od wielu lat związany zawodowo z finansowaniem Klientów sektora MŚP. W Banku BPS zajmuje się m. in tworzeniem oferty gwarancyjnej i poręczeniowej oraz specjalnych akcji kredytowych.

Miejsce szkolenia: siedziba Banku BPS S.A. ul. Grzybowska 81

Zapisy przyjmujemy do 07 września 2016 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Frbs.warszawa@bankbps.pl

lub pod numer faksu: (22) 57 81 443