Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach „Wymiana walutowa” realizowanych przez Departament Skarbu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Szkolenia odbędą się:

2 lipca w Warszawie,

3 lipca w Krakowie,

4 lipca we Wrocławiu.

i będą prowadzone przez pracowników Departamentu Skarbu Banku BPS.

Program szkolenia:
1. Rodzaje transakcji wymiany walutowej.
2. Zagadnienia związane z back office:
– rozliczanie,
– księgowanie transakcji wymiany walutowej,
3. Ryzyka i korzyści związane z prowadzeniem działalności wymiany walutowej.
4. Zasady współpracy z klientami, w tym kanały dystrybucji.