Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Oddział w Warszawie we współpracy z Departamentem Zarządzania Produktami Banku BPS S.A. zapraszają Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku BPS S.A. na szkolenie:

„Zasady udzielania kredytów z gwarancjami PLD de minimis i ich obsługa w systemie SIOKP.PLD – kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe”, Warszawa 23 marca 2017 r. (czwartek)

szkolenie przygotowali i poprowadzą: Pani Joanna Tańska i Pan Jacek Iwaniuk, pracownicy Departamentu Zarządzania Produktami Banku BPS S.A.

miejsce szkolenia: sala szkoleniowa w siedzibie Banku BPS S.A. Warszawa, ul. Grzybowska 81
UWAGA ! w związku z ograniczoną liczbą stanowisk komputerowych grupa szkoleniowa może liczyć tylko 19 osób.

Szczegółowy program szkolenia został w dniu 20 lutego 2017 r. wysłany mailem z poczty Lotus na adresy Central BS zrzeszonych w BPS.

W przypadku problemów z otrzymaniem oferty prosimy o kontakt z warszawskim Oddziałem FRBS:

tel (22) 53 95 118

mail: frbs.warszawa@bankbps.pl