Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z 12 marca 2015r.”

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze przepisy dotyczące zasad i trybu udzielania przez ARiMR pomocy dla sektora  rolnego w formie kredytów preferencyjnych od 2015 r. Uczestnicy dowiedzą się między innymi kto i na jakich warunkach może skorzystać z pomocy? na co mogą liczyć młodzi rolnicy? Czym jest, kiedy można skorzystać z pomocy de minimis? W jakich liniach kredytowych banki będą oferowały pomoc poszczególnym sektorom?

Nowe podstawy ustalania oprocentowania.

Szkolenie poprowadzą długoletni pracownicy, Główni Specjaliści ARiMR.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne udzielania przez ARiMR pomocy w spłacie kredytów.
2. Rola ARiMR i Banku w systemie kredytów preferencyjnych.
3. Wysokość oprocentowania i prowizji.
4. Preferencyjne linie kredytowe (linie inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania: RR, Z i PR, linie „klęskowe” z dopłatami do oprocentowania: K01, K02, linia z częściową spłatą kapitału: MRcsk) z uwzględnieniem zagadnień takich jak:

  • cel i przeznaczenie kredytów,
  • efekt zachęty,
  • kumulacja pomocy,
  • kredytobiorcy,
  • warunki udzielania kredytów (wysokość kredytu, wysokość pomocy, okres spłaty),
  • kredyty z pomocą de minimis i warunki jej udzielania,
  • warunki stosowania dopłat,
  • przesłanki do zwrotu dopłat,
  • ułatwienia dla kredytobiorcy do wykorzystania w okresie kredytowania,
  • procedura ubiegania się o kredyty.

5. Obsługa przez bank dopłat udzielanych jako pomoc de minimis od strony praktycznej.

Terminy szkoleń:

Wrocław 23.06.2015 r. 
Rzeszów 25.06.2015 r.
Kraków 26.06.2015 r.
Olsztyn 30.06.2015 r.

Warszawa 01 oraz 02.07.2015 r.