W związku polityką wewnętrzną Banku BPS oraz na podstawie Załącznika do Uchwały Zarządu BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 roku, który określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Banku zostało przygotowane szkolenie:

„Polityka antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”

Materiały do tego e-szkolenia  znajdują się tutaj: Oferta

Wszelkich informacji na ten temat udzieli Państwu Pani Cecylia Wiśniewska pod numerem telefonu 500 358 717