Od momentu powstania Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej naszym głównym celem jest realizowanie przedsięwzięć na rzecz sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Swoją misję realizujemy głównie poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych wspierających rozwój bankowości.

W 2016 r. weszły w życie, a od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe przepisy wprowadzają  nowe zasady ochrony danych osobowych i ich przetwarzania oraz wiążą się z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji wewnętrznych procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich dostosowania do wytycznych rozporządzenia pod względem prawnym, technicznym
i organizacyjnym.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej podjęła inicjatywę organizacji cyklu bezpłatnych Warsztatów w zakresie analizy luki wdrożenia RODO na podstawie ankiety samooceny. Realizacja tych szkoleń ma na celu wsparcie Banków w dostosowaniu regulacji wewnętrznych do nowo obowiązujących przepisów. Dzięki udziałowi w warsztatach przedstawiciele Banków Spółdzielczych otrzymają, na podstawie wspólnie opracowanej ankiety samooceny, informacje na temat koniecznych do wprowadzenia zmian w regulacjach wewnętrznych.

Szkolenia odbędą się w 8 lokalizacjach i są bezpłatne dla jednego przedstawiciela banku spółdzielczego. Koszt uczestnictwa każdej kolejnej osoby z banku to 225 zł.

Warsztaty poprowadzi Renata Szostak, wieloletni praktyk bankowy, specjalista w dziedzinie bankowości spółdzielczej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, które będą realizowane w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 16 kwietnia – Katowice
  • 17 kwietnia – Kraków
  • 18 kwietnia – Rzeszów
  • 23 kwietnia – Warszawa
  • 25 kwietnia – Wrocław
  • 08 maja – Olsztyn
  • 17 maja – Białystok
  • 18 maja – Lublin

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia oraz do udziału w warsztatach.