Kierując się Państwa głosami, przekazywanymi nam za pośrednictwem Członków Rady Fundacji oraz podczas bezpośrednich spotkań, Zarząd Fundacji dostosował politykę cenową do zgłaszanych postulatów. Jej celem jest obniżenie kosztów jednostkowych szkoleń oferowanych przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Wdrożenie nowej polityki cenowej, polega na połączeniu następujących dwóch mechanizmów:

  • im większa liczba uczestników bierze udział w danym szkoleniu, tym niższe kwoty obciążeń banków delegujących na to szkolenie swoich przedstawicieli,
  • im większą liczbę uczestników deleguje dany bank na określone szkolenie, tym wyższy rabat uzyskuje.

Stosowane mechanizmy cenowe:

  • zależność jednostkowej ceny od liczby uczestników grupy szkoleniowej,
  • system rabatowy,

w prosty sposób powodują znaczącą obniżkę kosztów szkolenia pracowników banków spółdzielczych.

Fundacja, zgodnie ze swoim statutem i misją wszelkie nadwyżki przychodów zawsze przekazywała na działalność statutową. Przykładem mogą być tu nadwyżki powstające w wyniku organizacji szkoleń/warsztatów cieszących się znacznym powodzeniem, które przekazywaliśmy na realizację szkoleń wymagających dofinansowania. Obecnie – po zmianie wynikającej z Państwa sygnałów – taki transfer będzie częściowo ograniczony, ale nie całkiem wyeliminowany. Prowadzi to do nieco wyższych cen szkoleń mało popularnych – gromadzących nieliczne grupy. Za to szkolenia dla liczniejszych grup będą jeszcze bardziej odbiegać cenowo na korzyść, od ofert spotykanych na rynku szkoleń bankowych.

Nowa polityka cenowa będzie wyraźnie uwidoczniona w naszych ofertach dotyczących każdego ze szkoleń. Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi w nich tabelami cenowymi – widniejące tam ceny  są gwarantowane, czyli delegując pracownika na szkolenie zawsze będziecie Państwo pewni, że cena nie przekroczy ceny uwidocznionej dla najmniejszej z grup. Za to będziecie Państwo mogli liczyć na oszczędności – im większa liczebność grupy, tym niższa cena.

Mamy nadzieję, że realizacja postulatów banków spółdzielczych w nowej polityce cenowej Fundacji spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Dodatkowo, liczymy, że wysiłek organizacyjny, jaki podjęliśmy w celu uzyskania zwolnienia z VAT, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie budżetów szkoleniowych Banków Spółdzielczych. W szczególności, liczymy na to, że umożliwi to uzupełnienie planów szkoleniowych o wielomodułowe kursy szkoleniowe, które przygotowujemy w ramach Akademii Banków Spółdzielczych – pozwalające na bardziej wszechstronne przygotowanie pracownika do efektywnego funkcjonowania na jego stanowisku pracy.

Zachęcamy do zgłaszania swojego zainteresowania cyklami szkoleniowymi do oddziałów Fundacji.