Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 26.10.2016 w Klubie Bankowca w Warszawie wręczono odznaczenia i wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju polskiej bankowości.

W gronie osób wyróżnionych znaleźli się miedzy innymi:

– Pani Zofia Kuzyk – współorganizator Związku Banków Polskich, w przeszłości m. in.: Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Banków Polskich, Przewodnicząca KEB przy ZBP;

– Pani Cecylia Wiśniewska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, wieloletni ekspert ds. szkoleń w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Członek Komitetu ds. Standardów przy ZBP;

– Pan Krzysztof Story – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, działacz, który od kilkunastu lat aktywnie pracuje na rzecz promocji i rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, organizator różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych.