Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej we współpracy z Departamentem Bankowości Spółdzielczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. serdecznie zaprasza Prezesów i Członków Zarządów Banków Spółdzielczych do udziału w seminarium pt.:

„Zasady zarządzanie ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P”które odbędzie się 9-11 lipca 2015 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa****.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie:

  • nowej organizacji systemu zarządzania płynnością finansową w bankach spółdzielczych,
  • zasad tworzenia norm płynności LCR, NSFR
  • zmian w zarządzaniu płynnością przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego w nowej Rekomendacji P
  • konsekwencji wdrożenia powiązanych zapisów – Rozporządzenia CRR (Ustawa o funkcjonowaniu BS…) oraz nowej Rekomendacji P

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych do udziału w seminarium „Rola Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w banku w oparciu o zapisy znowelizowanej Rekomendacji D i Rekomendacji P”, które odbędzie się 17-18 lipca 2015 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa****.

Jest to  kontynuacja rozpoczętego w listopadzie 2014 r. w Strykowie cyklu seminariów dla Przewodniczących i Członków Rad Nadzorczych.

To seminarium ma na celu:

  • przybliżenie członkom Rad Nadzorczych zapisów Rekomendacji D i P
  • wskazanie możliwych gotowych rozwiązań do zastosowania w banku

 

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, kierowania pytań i uwag.

Kontakt w sprawie oferty:

Małgorzata Gładysz
tel./fax: 12 655 13 19
kom.: 500 358 608
e-mail: malgorzata.gladysz@frbs.org.pl lub FRBS.krakow@bankbps.pl