W dniu 27.06.2016 r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej uczestniczyła w zgromadzeniu Prezesów Banków Spółdzielczych w Rawie Mazowieckiej. Przedstawiciele Fundacji w ramach stoiska wystawienniczego prezentowali ofertę nowych narzędzi wspierających procesy zarządzania Bankiem Spółdzielczym, między innymi:

  • mHREVO,
  • Outsoursing obowiązków ABI,
  • Zewnętrzną Bazę Zdarzeń Ryzyka Operacyjnego.

Odbyło się również losowanie nagród pośród osób, które wzięły udział w loterii. Upominki wręczał Prezes Zarządu Fundacji, Pan Krzysztof Story.