Od momentu wybuchu pandemii Fundacja realizuje na rzecz Banków Spółdzielczych nieodpłatne zdalne webinaria. W okresie od kwietnia do 20 czerwca zrealizowaliśmy aż 26 bezpłatnych webinariów dla 877 uczestników.

Chcemy przybliżać Państwu aktualne i bieżące zagadnienia w bezpiecznej, zdalnej formule.

Webinary FRBS cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Pracownicy Banków licznie i aktywnie biorą udział w zajęciach, angażując naszych ekspertów.

Zachęcamy do śledzenia strony https://frbs.org.pl/harmonogram-online/  i udziału w webinariach FRBS oraz dłuższych, kilkugodzinnych odpłatnych formach.