Szanowni Państwo,

Mając na uwadze dobro uczestników szkoleń oraz realizując odgórne zarządzenia dotyczące wstrzymania realizacji stacjonarnych zajęć  dydaktycznych w placówkach oświatowych, Zarząd Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej informuje, że zawiesza realizację wszystkich szkoleń stacjonarnych do odwołania.

O kolejnych krokach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Krzysztof Story
Prezes Zarządu

Pełna treść pisma: pobierz