Szanowni Państwo,

Nowe przepisy Ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązujące od dnia 22 lipca 2017 r, wymagają od podmiotów wykonujących usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów kredytu hipotecznego z konsumentami spełnienia przesłanek zdania egzaminu przed KNF i wpisu do rejestru prowadzonego dla pośredników.

W celu pozytywnego złożenia egzaminu konieczne jest wykazanie się przez osoby zainteresowane wysokim poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu umowy kredytu hipotecznego i zagadnień z nią związanych, co ma według zamierzeń KNF stanowić rękojmie wysokiego standardu usług.

Szkolenie jest przeznaczone dla  wszystkich osób, które:

  • prowadzą działalność związaną z pośrednictwem kredytowym i będą musiały przystąpić do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego albo planują uruchomienie działalności związanej z pośrednictwem kredytowym
  • prowadzą już czynnie działalność i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika kredytowego.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje ze specjalistami mającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy ryzyk bankowych, audytu i kontroli wewnętrznej, kredytów, obsługi kasowo-skarbcowej, uregulowań prawnych, produktów bankowych, rachunkowości i finansów banków, sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania, kadr. Posiada niezbędną wiedzę, narzędzia i zaplecze do realizacji szkoleń. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dla pośredników kredytu hipotecznego przygotowujące do egzaminu KNF na podstawie Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami merytorycznymi i organizacyjnymi oferty.

Pełna oferta wraz z cennikiem i programem szkolenia znajduje się TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

Z poważaniem,

Małgorzata Gładysz

Dyrektor Oddziału

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Oddział Kraków

ul. Wodna 2

30-556 Kraków

tel: 12 655 13 19

kom. 500 358 608

malgorzata.gladysz@frbs.org.pl

www.frbs.org.pl