Banki Spółdzielcze mogą uzyskać dofinansowanie na działalność szkoleniową za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, bezpłatnej platformy elektronicznej prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wystarczy zarejestrować się w Bazie, znaleźć usługi i złożyć wniosek u Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

BUR to platforma informatyczna, na której zamieszczono bezpłatny zbiór ofert usług rozwojowych, czyli szkoleń, e-learningu, doradztwa, coachingu, czy studiów podyplomowych. Baza to projekt
i platforma PARP, dostępna pod adresem internetowym: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl.

Zadaniem bazy jest powszechne zapewnienie dostępu do informacji na temat dostawców świadczących usługi rozwojowe. Przy pomocy platformy instytucje szkoleniowe mają możliwość prezentacji oferty, tak aby każde zainteresowane przedsiębiorstwo mogło szybko wyszukać ofertę rozwojową, którą jest aktualnie zainteresowane.

Wysoka jakość usług BUR

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu, który określa strategię funduszy europejskich na lata 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach (poza woj. mazowieckim i pomorskim).

Do Bazy może zostać wpisana każda firma szkoleniowa. Jednak usługi dofinansowane mogą świadczyć instytucje, które spełnią szereg kryteriów. Jednym z nich jest posiadanie przez jednostkę certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość świadczonych usług. Celem bazy jest zapewnienie powszechnej dostępności, ale również wysokiej jakości świadczonych usług.

Dofinansowanie do szkoleń

Za pośrednictwem BUR przedsiębiorcy z mogą samodzielnie wyszukać różne usługi rozwojowe współfinansowane z EFS ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zasady przyznawania dotacji:

 • z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • kwota dofinansowania może wynieść między 50% a 80%. Z reguły wynosi 50%, wyższe dofinansowanie uzyskuje przedsiębiorca spełniający dodatkowe warunki,
 • dofinansowanie do szkoleń jest możliwe we wszystkich regionach, poza woj. mazowieckim
  i pomorskim
 • terminy naborów są różne dla każdego regionu,
 • w każdym województwie dofinansowania obsługuje, przyznaje i rozlicza inny Operator
 • pojawiają się dodatkowe kryteria regionalne i to ich spełnienie ma wpływ na kolejność przyznania środków
 • dofinansowanie do usług rozwojowych, w zależności od danego województwa, otrzymuje się w postaci refundacji lub bonów
 • dofinansowanie do usług edukacyjnych jest przyznane tylko na oferty zamieszone w Bazie Usług Rozwojowych

Chcemy uzyskać dotację – co dalej?

W zależności od rodzaju usługi – otwarta czy dedykowana – proces pozyskania dotacji różni się od siebie.

 1. Szkolenia otwarte

Należy wyszukać interesujące nas szkolenie w bazie. Podmiot świadczący usługę musi mieć zaznaczoną opcję możliwości świadczenia usług dofinansowanych.

Po zapisaniu się na usługę należy zgłosić się do Operatora, wypełnić wniosek i zawrzeć umowę.
W niektórych województwach kolejność może być odwrotna i to w pierwszej kolejności trzeba udać się do Operatora a następnie wybrać usługę.

Po realizacji szkolenia następuje jego ocena. Następnie formularz oceny, fakturę i dowód zapłaty składa się u Operatora i czeka na zwrot dofinansowania. W niektórych województwach, np. łódzkim rozliczenie z operatorem odbywa się przy pomocy bonów.

 1. Usługi dedykowane

Usługi zamknięte nie są ogłaszane i widoczne w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorstwo, które chciałaby skorzystać z usługi dedykowanej doprecyzowuje ustalenia bezpośrednio z instytucją szkoleniową. Następnie instytucja szkoleniowa zamieszcza w Bazie Usługę, która jest widoczna tylko dla zainteresowanego Klienta oraz Operatora. Kolejne działania są takie same jak w przypadku szkoleń otwartych, czyli umowa z Operatorem, realizacja szkolenia, ewaluacja, rozliczenie i refundacja kosztów.

Proces zakupu usługi rozwojowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych:

 

Przedsiębiorstwo zainteresowane pozyskaniem dofinansowania powinno zarejestrować się w Bazie. Założenie konta wymaga podania podstawowych danych oraz numeru PESEL. Przedsiębiorstwo tworzy profil „Uczestnika instytucjonalnego” przeznaczone dla podmiotów, które będą delegować pracowników do udziału w szkoleniach.

Służymy wsparciem

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej deklaruje pomoc przy pozyskaniu i rozliczeniu dofinansowania z Operatorami w poszczególnych województwach. Zachęcamy Państwa do współpracy i wspólnego pozyskiwania dotacji do szkoleń.

Kontakt w sprawie dofinansowania do szkoleń:

Patrycja Basta

tel.: 500 358 589

e-mail: patrycja.basta@frbs.org.pl

Przydatne linki:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl – Strona Bazy Usług Rozwojowych PARP

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie Informacja nt. dofinansowania w konkretnych województwach

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ – lokalne punkty informacyjne, gdzie można uzyskać więcej informacji nt. dofinansowania