Fundacja wprowadziła do swojej oferty nowe usługi doradcze:

  •  opracowywanie analiz ekonomicznych studiów wykonalności,
  •  sporządzanie wniosków o kredyt wraz z doradztwem i doborem żródła finansowania,
  •  opracowywanie biznes planów, w tym do wniosków unijnych,
  •  sporządzanie wniosków inwestycyjnych o dotacje z regionalnych i krajowych środków,
  •  sporządzanie wniosków dotacje z PO WER,
  •  kooperacja w zakresie realizacji projektów,
  •  wsparcie przy rozliczaniu projektów unijnych,
  •  sporządzanie przepływów gotówki oraz doradztwo w wymienionym zakresie.

Powyższe usługi są skierowane do Banków Spółdzielczych oraz klientów Banków Spółdzielczych w oparciu o Państwa produkty kredytowe i inwestycyjne. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu Pani Anna Kozak pod numerem telefonu: 500 358 643