Uprzejmie informujemy, że dotychczas zrealizowane w ramach Internetowej Akademii FRBS uruchomionej od stycznia 2016 roku dwa  szkolenia w formule e-learningowej, które dostępne są  dla Banków Spółdzielczych cieszą się dobrą opinią oraz zostały wysoko ocenione przez uczestników  pod względem merytorycznym, metodycznym oraz organizacyjnym, najwyższą ocenę uzyskały za jakość przygotowania multimedialno-graficznego.

  • Uczestnicy realizowanych e-szkoleń w wypełnionych ankietach podkreślali wysoką wartość merytoryczną e-szkoleń.
  • Podkreślali również, że metodyka e-szkolenia była bardzo dobra i pomogła utrwalić a następnie sprawdzić zdobytą wiedzę.
  • Jako zaletę e-szkoleń uczestnicy wymieniali bardzo ciekawą formułę multimedialną oraz formę  przedstawienia w sposób czytelny i przejrzysty treści, ciekawą szatę graficzną oraz łatwość w poruszaniu się po materiale szkoleniowym.
  • Wskazywali również, że dużą zaletą była możliwość stałego dostępu do e-szkoleń przez 24 godziny na dobę i uczestniczenia w szkoleniu również po pracy w domu oraz weekendy.
  • Uczestnicy cenili sobie możliwość komunikacji z koordynatorami z Działu Szkoleń WIAB m.in. za jasność przekazywanych informacji oraz miłą obsługę i pomoc w trakcie realizacji.

Średnia ocena uzyskana w ankietach oceniających e-szkolenia w skali 6-cio punktowej wyniosła:

  •  e-szkolenie nt: „Praktyczne aspekty prawa pracy”                                             5,4 pkt
  •  e-szkolenie nt: Tajemnica Bankowa i Ochrona Danych Osobowych”        5,2 pkt

W związku z rosnącym zainteresowaniem e-szkoleniami w ramach Internetowej Akademii FRBS, uprzejmie informujemy że kontynuujemy realizację wyżej wymienionych tematów e-szkoleń  i nadal zainteresowane osoby mogą zapisać się i skorzystać z e-szkoleń w bardzo atrakcyjnej cenie.

Informację o realizowanych e-szkoleniach oraz karty zgłoszenia  znajdują się na stronie naszej Fundacji.

Jednocześnie informujemy, że sukcesywnie będziemy oferować kolejne tematy e-szkoleń wynikające z potrzeb Banków Spółdzielczych.