SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU KREDYTU HIPOTECZNEGO

Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy – zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów – co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia wymagane ww. przepisem.

W ramach szkolenia omówiona zostanie praktyka stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej przez uczestników rynku kredytów hipotecznych.

Dla osób zainteresowanych, po szkoleniu przeprowadzony zostanie egzamin, obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o kredycie hipotecznym, którego zdanie umożliwia wykonywanie czynności związanych z kredytem hipotecznym. Egzamin będzie przeznaczony dla osób, które do tej pory go nie zdały.

Chcąc wesprzeć Banki Spółdzielcze w czasie związanym z licznymi ograniczeniami i komplikacjami wynikającymi z trwającej pandemii, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała następujące propozycje realizacji obowiązku ustawowego:

SZKOLENIE ONLINE W FORMIE WEBINARU

Szkolenie może zostać zrealizowane w formule kilkugodzinnego spotkania on-line. Warunek uczestnictwa to jedynie dostęp do internetu za pomocą dowolnego urządzenia (laptop, komputer, smartfon czy tablet) oraz urządzanie audio – głośniki lub słuchawki.

SZKOLENIE STACJONARNE, W SIEDZIBIE BANKU

Jednodniowe szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z zawieraniem umów o kredyt hipoteczny i obsługą tych produktów. Pracownicy proszeni są o zabranie na szkolenie skrypów, które zostaną wysłane wcześniej w celu samokształcenia.

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

Oferowane e-szkolenie w przejrzystej formie przekazuje najważniejsze informacje i pomaga zdobyć wiedze niezbędną do nabycia umiejętności z zakresu kredytów hipotecznych. Zawiera wiele elementów interakcyjnych, również ćwiczenia i autotesty do rozwiązania.
E-szkolenie zostało też częściowo udźwiękowione.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji personelu kredytodawcy poprzez uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresie finansowania hipotecznego i zasad obsługi konsumentów, jak również spełnienia przez uczestników wymogu odbycia szkolenia okresowego.

SZKOLENIE/WEBINAR ZAKOŃCZONE EGZAMINEM SKŁADA SIĘ Z 3 ETAPÓW:

  • Etap I: samokształcenie zgłoszonego Pracownika – po pisemnym zaakceptowaniu oferty na wskazany adres mailowy zostaną przesłane materiały w formie elektronicznej.
  • Etap II: jednodniowe szkolenie/webinar podsumowujące, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z zawieraniem umów o kredyt hipoteczny i obsługą tych produktów.
  • Etap III: test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.

TERMIN I CENA:

do ustalenia, w zależności od formy realizacji, liczby uczestników i czasu trwania szkolenia.

 

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:

Oddział w Krakowie

Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału

kom. 501 262 289

irmina.korzeniowska@frbs.org.pl

Oddział w Rzeszowie

Renata Bialic – Dyrektor Oddziału

kom. 500 358 648

renata.bialic@frbs.org.pl

Oddział w Warszawie

Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału

kom. 797 308 503

magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Oddział we Wrocławiu

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału

kom. 500 358 650

krzysztof.janka@frbs.org.pl

[1] W kwestii szkoleń organizowanych stacjonarnie obowiązują „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym:

  • konieczne jest zapewnienie warunków przestrzegania obowiązujących ogólnych wymogów ochrony osobistej, dystansu społecznego i zabezpieczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa zgodnie
    z wytycznymi GIS,
  • w przypadku szkoleń organizowanych w siedzibie Pracodawcy, po stronie Pracodawcy leży zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi GIS,
  • rekomendowania jest forma zdalna, tam, gdzie to możliwe,
  • poznaj szczegółowe wytyczne GIS.