Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne pt. „Efektywny proces zarządzania sprzedażą w banku spółdzielczym– jak trwale utrzymać rozwój obliga kredytowego i wzmocnić zaangażowanie pracowników”, które odbędzie się 28-29.09.2020 r. w siedzibie ETNO Banku Spółdzielczego, Radziechowy 700 lok. 1, 34-381 Radziechowy Wieprz.

Celem szkolenia jest praktyczny wzrost wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postawy, sprzyjającej do wprowadzania i rozwoju procesu zarządzania zespołem, sprzedażą oraz organizacją celem wzrostu efektywności funkcjonowania Pionu Sprzedaży oraz Banku (w normalnej działalności w planie naprawczym lub restrukturyzacji). W trakcie warsztatu poruszone zostaną najważniejsze obszary, które determinują realizację wyniku sprzedaży w zakresie efektywności, zasobów ludzkich, pogodzenia ryzyka ze sprzedażą i osiągania założonych wyników. Szkolenie ma charakter praktyczny i pomoże przygotować organizację do skutecznej reakcji na losowe zdarzenia zewnętrzne. Uczestnicy otrzymają rozwiązania oraz przykładowe narzędzia, które będzie można zaadoptować w swoim miejscu pracy.

Adresaci: Prezesi Zarządów, Wiceprezesi/Dyrektorzy ds. sprzedaży, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Oddziałów.

TRENER: ADRIAN WĘCEL 13 letnie doświadczenie w bankowości w sektorze banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków komercyjnych na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i zarządczych. Praktyk w obszarze budowy i zarządzania ryzykiem oraz szeroko rozumianą sprzedażą, w tym rozproszoną siecią sprzedaży, zespołami sprzedażowymi, polityką sprzedaży, wzrostu efektywności oraz restrukturyzacji instytucji finansowej – m.in. współpracował z Zarządcą Komisarycznym oraz bankiem przejmującym organizacji, w której zarządzał sprzedażą.  Aktualnie Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży w banku spółdzielczym.

Program szkolenia:

Dzień 1 – aspekty miękkie zarządzania sprzedażą.

 1. Docelowy model zarządzania sprzedażą w Banku.
 • kształtowanie polityki sprzedażowej – od pomysłu na sprzedaż do realizacji,
 • rola Szefa, Zespołu oraz poszczególnych Pracowników w realizacji zadań,
 • doraźne oraz systematyczne działania wspomagające regularne osiąganie założonych wyników.
 • co zrobić kiedy nie widać efektów?
 1. Budowa zwycięskich zespołów sprzedażowych.
 • jak zarządzać zespołami, aby osiągały to co zaplanowaliśmy?
 • potężna rola informacji zwrotnej w budowaniu pewności siebie,
 • jakie zachowania niszczą ducha zespołu.
 1. Zarządzanie zmianą w organizacji – wchodzimy w nową rzeczywistość.
 • czy jestem świadomy jak reaguję na nagłe i nieoczekiwane zmiany?
 • świadomość krzywej zmian – jak ukierunkować emocje i zachowania, aby Pracownicy w swoim tempie dostosowali się do nowych standardów pracy,
 • długofalowe rozwijanie efektywności pracy – motywacja vs zaangażowanie.

Dzień 2 – narzędzia i regulacje wspomagające zarządzanie sprzedażą.

 1. Zarządzanie bazą Klientów.
 • czy mam wpływ na to gdzie i kiedy pojawi się sprzedaż?
 • profil mojego Klienta dziś i jutro – jak kształtować świadomie bazę Klientów?
 • przełożenie danych w systemie na działania podejmowane przez Pracowników obsługi Klienta – efektywność kontaktów.
 1. Budowa systemu motywacyjnego.
 • czy potrzebujemy systemu premiowego? Jakie szanse i zagrożenia może przynieść organizacji?
 • wdrożenie – komunikacja i działania, na co zwrócić uwagę, aby ograniczyć możliwość popełnienia błędu,
 • sprawny system premiowy – sprzedajemy to na czym nam najbardziej zależy, na co zwrócić uwagę i jak rozliczać Pracowników,
 • efektywność – kiedy wiem, że jest dobrze?
 1. Narzędzia do zarządzania aktywnością kadry menadżerskiej i specjalistycznej.
 • zarządzanie poprzez pracę na lejku sprzedażowym – narzędzia i wnioski, gdzie muszę skupić swoją uwagę, aby poprawić efektywność Zespołów i Pracowników,
 • zarządzanie czasem pracy – wyznaczanie i rozliczanie celów,
 • odprawy, korespondencja, spotkania, telekonferencje – budowa zaangażowania i wymiana informacji – kształtowanie kultury organizacyjnej wspomagającej osiąganie założonych wyników sprzedaży.

Informacje organizacyjne:

 • Termin: 28-29 września 2020 r.
 • Miejsce: ETNO Bank Spółdzielczy, Radziechowy 700 lok.1,

34-381 Radziechowy Wieprz

Czas trwania warsztatów

-28 września godz. 9:30-16.30

-29 września godz. 9:30-16.30

Cena:

– 720 zł/os. brutto przy grupie do 8 osób

– 650 zł/os. brutto przy grupie powyżej 8 osób

Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiad, przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymuję materiały i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla uczestników, którzy zadeklarują chęć 1 noclegu (+kolacji) cena wynosi:

-1000 zł/os. brutto przy grupie do 8 osób

–  930 zł/os. brutto przy grupie powyżej 8 osób

Nocleg i kolacja w przeddzień szkolenia + 280 zł. Noclegi zaplanowano w Hotelu Zacisze***, ul. Turystyczna 1, 34-350 Cisiec (obok Węgierskiej Górki).

UWAGA: ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.