Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przedstawia unikalny na rynku program kursów kompleksowo podnoszących kompetencje zawodowe pracowników na różnych stanowiskach pracy w banku spółdzielczym. Kursy te są całkowicie nowym, opracowanym w jednolitym standardzie, materiałem szkoleniowym będącym własnością Fundacji. Są one odpowiedzią na wielokrotnie powtarzany w naszym Zrzeszeniu postulat zorganizowania systemu szkoleń zawodowych kadry pracowniczej zatrudnionej w bankach spółdzielczych.

Akademia Banków Spółdzielczych to nowoczesne i autorskie kursy, które pozwolą poszerzyć wiedzę z obszaru bankowości, podnieść kwalifikacje zawodowe i zarządcze uczestników oraz budować konkurencyjność Banków Spółdzielczych w sektorze usług finansowych w Polsce.

Akademia Banków Spółdzielczych to cykl kursów w pełni przygotowujących uczestników do pracy w Bankach Spółdzielczych – uczestnicy uzyskują kompletną wiedzę niezbędną do pełnienia kluczowych stanowisk.

To, co wyróżnia kursy ABS to możliwość zdobycia praktycznej wiedzy przez uczestników szkoleń.  Projekt powstał w oparciu o liczne spotkania z ekspertami z bankowości – ich owocem są autorskie programy uwzględniające specyfikę funkcjonowania Banku Spółdzielczego. Kursy zawierają bogatą ofertę ćwiczeń i warsztatów, dzięki którym treści szkolenia mają realne przełożenie na codzienność pracy w banku.

ABS to również wysoki standard świadczonych usług – jednolity poziom realizacji kursów w wielu lokalizacjach na terenie kraju. Kolejne kursy można realizować w dogodny dla uczestników sposób – poprzez realizację szkoleń w wybranych terminach lub jednorazową realizację całych modułów.

abs broszura