Pod koniec marca 2020 r. w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19 Fundacja zawiesiła realizację szkoleń stacjonarnych. W kwietniu uruchomiliśmy bezpłatne webinary, które realizowaliśmy na rzecz Banków Spółdzielczych w porozumieniu z Bankiem BPS. W samym tylko kwietniu odbyło się 11 webinariów, w których wzięły udział 124 Banki Spółdzielcze.

Zależało nam na tym by w tym wyjątkowo trudnym okresie wspierać Państwa wiedzą i konkretnymi rozwiązaniami w zakresie nowych regulacji dotyczących kluczowych obszarów  działalności Banków.

Nowa korona-rzeczywistość  wymusiła konieczność szybkiego reagowania, dostosowywania nowych procedur i zmiany w podejściu do zarządzania organizacją.

Webinary FRBS to szybki odzew i ogromne zainteresowanie ze strony Banków. Przedstawiciele Banków aktywnie uczestniczyli w zdalnych zajęciach oraz zadawali ważne i nurtujące pytania, na które odpowiadali eksperci prowadzący szkolenia.

Obecnie, na maj, Fundacja zaplanowała 12 bezpłatnych webinariów.

Zachęcamy do śledzenia strony https://frbs.org.pl/harmonogram-online/  i udziału w webinariach FRBS oraz dłuższych, kilkugodzinnych odpłatnych formach.