This table shows all your events and includes a column displaying the ‚Venue’ custom field

Temat szkoleniaOpisData rozpoczęciaMiejsceData Szkolenia
Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznejWrocław
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych – zagadnienia praktyczne i omówienie szczegółowych problemówWrocław
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami. Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EURO-FATCAWrocław
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dniWrocław
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD). (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)Wrocław
Kurs kasjera złotowo-walutowego.Wrocław
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – II zjazd (3 dni)Wrocław
Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2019/2020 roku. Strategie, polityki, zmiany w regulacjach wewnętrznych uwzględniające nowe przepisy prawne, EBA, BION.Wrocław
Szkolenie z systemu VISIONA dla kart płatniczych (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)Wrocław
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Wrocław
Kreatywna rachunkowość. Identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych. Szkolenie 2 – dniowe dla pracowników działów kredytowych w formie warsztatów na komputerzeWrocław
Finansowanie działalności gospodarczej. Analiza i ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych – część praktycznaWrocław
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGOWrocław
Dokumentacja cen transferowych – zasady obowiązujące w 2019 r.Wrocław
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK – warsztaty komputeroweWrocław
Zmiany prawne w 2019 roku mające wpływ na działalność bankuWrocław
Zamknięcie roku 2019 w banku spółdzielczymWrocław
Zakres odpowiedzialności pracownika BankuWrocław
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowejWrocław
Kredytowanie gospodarstw domowychWrocław
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRBB – warsztatyWrocław
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym – warsztaty komputeroweWrocław
Zamknięcie roku 2019Wrocław
Przegląd zarządczy w 2019/2020rWrocław
Praktyka wyznaczania limitów koncentracji – warsztaty komputeroweWrocław
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – I zjazd (3 dni)Wrocław
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczymWrocław
Excel w pracy bankowego praktykaWrocław
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego – warsztatyWrocław
Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmianWrocław
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIRWrocław
Ryzyko stopy procentowejWrocław
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBPWrocław
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBPWrocław
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczymWrocław
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczymWrocław
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBPWrocław
Zamknięcie roku 2019 w Banku SpółdzielczymWrocław
Warsztaty z windykacji (2 dni)Wrocław
Ryzyko stopy procentowejWrocław
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIAWrocław
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIAWrocław
Kurs kasjera złotowo-walutowegoWrocław
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowejWrocław
Finansowanie innowacji technologicznych MŚPWrocław
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.Wrocław
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)Wrocław
Kreatywna rachunkowość – identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych/szkolenie 2 dniowe dla pracowników działów kredytowych/ w formie warsztatów na komputerzeWrocław
Przegląd zarządczy w 2019/2020rWrocław
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczymWrocław
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczymWrocław
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim bankuWrocław
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim bankuWrocław
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.Wrocław
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczychWrocław
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczychWrocław
Etyka w bankowościWrocław
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnychWrocław
Etyka w bankowościWrocław
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczymWrocław
Egzekucja z nieruchomościWrocław
Egzekucja z nieruchomościWrocław
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)Wrocław
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczymWrocław
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.Wrocław
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczychWrocław
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 3Wrocław
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwaWrocław
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaWrocław
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyWrocław
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychWrocław
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychWrocław
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)Wrocław
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńWrocław
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Wrocław
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2dni)Wrocław
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoWrocław
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaWrocław

This table only shows events at the Lublin venue

Temat szkoleniaOpisData rozpoczęciaMiejsce