This table shows all your events and includes a column displaying the ‚Venue’ custom field

Temat szkoleniaOpisData rozpoczęciaMiejsceData Szkolenia
Windykacja wierzytelności bankowych. Postępowanie banku w odzyskiwaniu wierzytelności. WarsztatyWrocław
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnejWrocław
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)Wrocław
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku SpółdzielczymWrocław
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego (2 dni)Wrocław
Ubezpieczenia w działalności bankuWrocław
Przypomnienie zasad prezentacji zaangażowań na formularzu NB300 oraz przykłady wypełniania formularza LE w odniesieniu do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1627Wrocław
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowymWrocław
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankachWrocław
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREPWrocław
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREPWrocław
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychWrocław
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) – warsztaty komputeroweWrocław
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. Zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. Regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. Zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowychWrocław
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnegoWrocław
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnegoWrocław
Motywowanie i premiowanie pracowników BSWrocław
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczychWrocław
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczychWrocław
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)Wrocław
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńWrocław
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowegoWrocław
Mieszkaniowe rachunki powierniczeWrocław
Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczejWrocław
Motywowanie i premiowanie pracowników BSWrocław
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy Eurofatca (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)Wrocław
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część II (warsztaty komputerowe – 2 dni)Wrocław
Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 rokuWrocław
NOWE SZKOLENIE: Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczejWrocław
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaWrocław
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychWrocław
Prawnokarne aspekty realizacji czynności bankowychWrocław
Weksel w praktyce bankowejWrocław
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychWrocław
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.Wrocław
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.Wrocław
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.Wrocław
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczejWrocław
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczejWrocław
Kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów – warsztaty one day trainingWrocław
Badanie i ocena nadzorcza banków spółdzielczych za 2018 r.Wrocław
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaWrocław
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyWrocław
Nowe trendy marketingu do promocji i sprzedaży usług Banków SpółdzielczychWrocław
Skuteczna windykacja wierzytelności bankuWrocław
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczychWrocław
Odpowiedzialnośc karna za czyny związane z realizacją czynności bankowych (kredyt hipoteczny, hipoteczny i konsumencki, RODO, PPP)Wrocław
Postępowanie restrukturyzacyjneWrocław
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODOWrocław
Nowa ustawa – zmiany w prawie o ochronie danych osobowychWrocław
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychWrocław
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychWrocław
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipotekiWrocław
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODOWrocław
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)Wrocław
Marketing Internetowy w bankowości spółdzielczej (CYKL-cz.1)Wrocław
Gospodarstwa domowe  – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Wrocław
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowegoWrocław
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelnościWrocław
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneWrocław
Ocena ryzyka finansowania Projektów deweloperskichWrocław
Omówienie zagadnień związanych z dużymi kredytami prezentowanymi w sprawozdaniach LE i NB 300Wrocław
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony DanychWrocław
Ceny transferowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 rokuWrocław
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnychWrocław
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowegoWrocław
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowegoWrocław
Ceny transferowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 rokuWrocław
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych (warsztaty komputerowe – 2 dni)Wrocław
Raportowanie schematów podatkowych oraz ceny transferowe w Banku SpółdzielczymWrocław
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w BS dzięki Facebook Ads i Google Ads (CYKL-cz.2)Wrocław
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część I (warsztaty komputerowe – 2 dni)Wrocław
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)Wrocław
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.Wrocław
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.Wrocław
Kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów – 50 skutecznych narzędzi pokonywania problemów – warsztaty dla MenadżerówWrocław
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.Wrocław
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)Wrocław
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dnioweWrocław
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychWrocław
Postępowanie RestrukturyzacyjneWrocław
Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowościWrocław
Analiza finansowa klienta instytucjonalnegoWrocław
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez BankWrocław
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczegoWrocław
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem (szkolenie w BS Głogów)Wrocław
Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Wrocław
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)Wrocław
Nowa dokumentacja i obowiązki sprawozdawcze w 2019 roku oraz nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientówWrocław
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąWrocław
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalnyWrocław
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowcaWrocław
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 3 (3 dni)Wrocław
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 2 (3 dni)Wrocław
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 1 (3 dni)Wrocław
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dniWrocław
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Wrocław
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńWrocław
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.Wrocław
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – cz.2Wrocław
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.Wrocław
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)Wrocław
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)Wrocław
Ustawa o Kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminemWrocław
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminemWrocław
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoWrocław
Upadłość konsumenckaWrocław
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaWrocław

This table only shows events at the Lublin venue

Temat szkoleniaOpisData rozpoczęciaMiejsce