This table shows all your events and includes a column displaying the ‚Venue’ custom field

Temat szkoleniaOpisData rozpoczęciaMiejsceData Szkolenia
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego ZgromadzeniaWrocław
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku SpółdzielczegoWrocław
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczychWrocław
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowychWrocław
Procedura windykacji należności bankowych – warsztatyWrocław
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółkaWrocław
Etyka w bankowościWrocław
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowejWrocław
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru FinansowegoWrocław
Wycena i monitoring zabezpieczeń (2 dni)Wrocław
Ustawa o KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Szkolenie zakończone EGZAMINEMWrocław
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część IIWrocław
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztatyWrocław
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnejWrocław
Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.Wrocław
Egzekucja z nieruchomościWrocław
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dniWrocław
Restrukturyzacja kredytobiorców w sytuacji trudnej (2 dni)Wrocław
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztatyWrocław
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym,Wrocław
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne ZgromadzenieWrocław
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/876Wrocław
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawWrocław
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnejWrocław
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/876Wrocław
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne ZgromadzenieWrocław
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dniWrocław
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne ZgromadzenieWrocław
(III) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecieWrocław
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – WarsztatyWrocław
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGOWrocław
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielczeWrocław
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.Wrocław
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczejWrocław
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej PłatnościWrocław
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznegoWrocław
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).Wrocław
Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwaWrocław
Profesjonalny doradca bankowyWrocław
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńWrocław
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeńWrocław
Lista płac 2020 PIT 0- – PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłkówWrocław
Studium depozytoweWrocław
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczegoWrocław
Wycena nieruchomości i operat szacunkowyWrocław
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykamiWrocław
Działalność depozytowa w roku 2020 – mikrorachunek podatkowy, przedsiębiorca konsumentem, split payment 2, obsługa osób z niepełnosprawnościamiWrocław
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników – aktualny stan prawnyWrocław
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznegoWrocław
Etyka bankowa. O kształtowaniu kultury etycznej w bankach. Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w bankach w świetle aktualnych przepisów oraz tzw. dyrektywy o sygnalistachWrocław
Kurs kasjera złotowo-walutowego.Wrocław
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach banku spółdzielczegoWrocław
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczegoWrocław
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru FinansowegoWrocław
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczegoWrocław
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/876Wrocław
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych – model biznesowy banku spółdzielczegoWrocław
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzyWrocław
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBPWrocław
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.Wrocław
Etyka w bankowościWrocław
Metodyki ocen odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanychWrocław
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne ZgromadzenieWrocław
Gospodarka własna banku spóldziełczego – kompendium wiedzyWrocław
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne ZgromadzenieWrocław
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.Wrocław
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.Wrocław
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dniWrocław
Schematy podatkowe (MDR) – obowiązek raportowania informacjiWrocław
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnejWrocław

This table only shows events at the Lublin venue

Temat szkoleniaOpisData rozpoczęciaMiejsce