TytułTreśćDataKategorieTag
Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KNF21.10.2019Zarządzanie
Ryzyko stopy procentowej18.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty18.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty18.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRRBB (EVE)- (ryzyko stopy %, ryzyko walutowe, pozostałe ryzyka rynkowe)- warsztaty18.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA17.10.2019Zarządzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA17.10.2019Zarządzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego17.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej17.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Outsourcing w bankowości spółdzielczej17.10.2019Uregulowania prawne
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA17.10.2019Zarządzanie
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.10.2019Uregulowania prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads17.10.2019Marketing
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług Banku Spółdzielczego17.10.2019Marketing
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje17.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje17.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Outsourcing w bankowości spółdzielczej17.10.2019Uregulowania prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym17.10.2019Zarządzanie
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług Banku Spółdzielczego17.10.2019Marketing
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.10.2019Uregulowania prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą17.10.2019Uregulowania prawne
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) .17.10.2019Uregulowania prawne
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń o zapłatę przez bank17.10.2019Uregulowania prawne
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP17.10.2019Kredyty
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP17.10.2019Kredyty
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem17.10.2019Kredyty
Profesjonalny pracownik obsługi finansowania hipotecznego – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem17.10.2019Kredyty
Egzekucja z nieruchomości17.10.2019Uregulowania prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.17.10.2019Uregulowania prawne
Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja17.10.2019Kredyty
Analiza ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy prawa i wewnętrzne regulacje Banku BPS S.A. (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS)17.10.2019Kredyty
Upadłość konsumencka – aktualny stan prawny15.10.2019Uregulowania prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.15.10.2019Uregulowania prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym15.10.2019Uregulowania prawne
Kreatywna rachunkowość – identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych/szkolenie 2 dla pracowników działów kredytowych/ w formie warsztatów na komputerze15.10.2019Kredyty
Przegląd zarządczy w 2019/2020r15.10.2019Zarządzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym15.10.2019Zarządzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym15.10.2019Zarządzanie
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku15.10.2019Zarządzanie
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku15.10.2019Zarządzanie
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki15.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Instrumenty finansowe – papiery wartościowe /szkolenie dla pracowników księgowości/15.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Warsztaty w zakresie JEDNOLITYCH ZASAD KLASYFIKACJI – OPOLE15.10.2019Kredyty
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym15.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)15.10.2019Uregulowania prawne
Zamknięcie roku 201915.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP15.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Zamknięcie roku 201915.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym15.10.2019Zarządzanie
Zmiany / Rachunki bankowe … /15.10.2019Kredyty
FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH MŚP15.10.2019Kredyty
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami15.10.2019Uregulowania prawne
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)15.10.2019Uregulowania prawne
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków15.10.2019Zarządzanie
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków15.10.2019Zarządzanie
Egzekucja z nieruchomości15.10.2019Uregulowania prawne
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość(proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)15.10.2019Kredyty
Aktywna sprzedaż produktów bankowych 201911.10.2019Sprzedaż i obsługa klienta
Kompetencje współczesnego menedżera, zasady efektywnego przywództwa11.10.2019Zarządzanie
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym11.10.2019Kredyty
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym11.10.2019Zarządzanie
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP11.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Program testów warunków skrajnych i zarządzanie testami zgodnie Wytycznymi dotyczącymi testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje EBA/GL/2018/4 i BION 201911.10.2019Zarządzanie
Szkolenie antynapadowe i antyterrorystyczne, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna11.10.2019Bezpieczeństwo
Kreatywna rachunkowość firm – warsztaty na komputerze – dla pracowników działów kredytowych11.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Jednolite zasady klasyfikacji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.11.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Praktyczne aspekty prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych po zmianie w danych osobowych od 4 maja 2019 r. – warsztaty11.10.2019Uregulowania prawne
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki11.10.2019Zarządzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego.11.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Plan zachowania ciągłości działania oraz plany awaryjne. Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku11.10.2019Zarządzanie
Obowiązki organów zarządczych i nadzorczych w świetle rekomendacji KNF (2 dni)11.10.2019Zarządzanie
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych11.10.2019Zarządzanie
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania ryzykiem w obszarze IT w Banku Spółdzielczym11.10.2019Zarządzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym09.10.2019Zarządzanie
Co w sprawozdaniu finansowym piszczy – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości09.10.2019Rachunkowość i finanse banków
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO09.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zmiany w przepisach i przegląd roczny regulacji oraz dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i teleinformatyki09.10.2019Uregulowania prawne
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych (zasady postępowania, zakres podmiotowo-przedmiotowy, produktowy – praktyczne przykłady, wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank09.10.2019Kredyty
Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej09.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.09.10.2019Uregulowania prawne
Outsourcing w działalności banków spółdzielczych09.10.2019Uregulowania prawne
Program testów warunków skrajnych i zarządzanie testami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje EBA/GL/2018/4 i BION 201909.10.2019Zarządzanie
Kompetencje współczesnego menedżera, zasady efektywnego przywództwa.09.10.2019Sprzedaż i obsługa klienta
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – na przykładach praktycznych. Szkolenie dla pracowników wydziałów kredytowych w Banku09.10.2019Kredyty
Lista płac 2019 a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 201909.10.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Podatki w bankach spółdzielczych – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje01.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Podatki w bankach spółdzielczych – zmiany przepisów, najnowsze interpretacje26.09.2019Uregulowania prawne
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.19.09.2019Uregulowania prawne
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych19.09.2019Produkty bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych19.09.2019Produkty bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych19.09.2019Produkty bankowe
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów19.09.2019Uregulowania prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku19.09.2019Uregulowania prawne
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banku19.09.2019Uregulowania prawne
Tajemnica prawnie chroniona19.09.2019Uregulowania prawne
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz SSOZ BPS – dla początkujących 2 dni: wykład i warsztaty praktyczne17.09.2019Analiza ryzyk bankowych
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0216.09.2019Analiza ryzyk bankowych
Outsourcing w działalności banków spółdzielczych16.09.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym09.09.2019Analiza ryzyk bankowych
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym09.09.2019Analiza ryzyk bankowych
NOWE SZKOLENIE: Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP)09.09.2019Analiza ryzyk bankowych
Raportowanie schematów podatkowych MDR – zagadnienia podstawowe09.09.2019Rachunkowość i finanse banków
Etyka w bankowości09.09.2019Uregulowania prawne
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych09.09.2019Kredyty
NOWE SZKOLENIE: Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej09.09.2019Zarządzanie
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR (2 dni)05.09.2019Uregulowania prawne
Jak zwiekszyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom FACEBOOK Ads i GOOGLE Ads – warsztaty05.09.2019Sprzedaż i obsługa klienta
Instrumenty finansowe – papiery wartościowe. Szkolenie dla pracowników księgowości (2 dni)05.09.2019Rachunkowość i finanse banków
Etyka w bankowości05.09.2019Uregulowania prawne
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)04.09.2019Analiza ryzyk bankowych
Analiza luki prawnej wdrożenia wytycznych EBA w zakresie przeprowadzania testów warunków skrajnych (2 dni)04.09.2019Analiza ryzyk bankowych
Egzekucja z nieruchomości04.09.2019Uregulowania prawne
Egzekucja z nieruchomości04.09.2019Uregulowania prawne
NOWE – Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych04.09.2019Zarządzanie
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)03.09.2019Uregulowania prawne
Etyka w bankowości02.09.2019Uregulowania prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego23.08.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym22.08.2019Zarządzanie
Egzekucja z nieruchomości22.08.2019Uregulowania prawne
Egzekucja z nieruchomości22.08.2019Uregulowania prawne
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)22.08.2019Kredyty
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym22.08.2019Zarządzanie
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym22.08.2019Bezpieczeństwo
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym22.08.2019Zarządzanie
Etyka w bankowości22.08.2019Uregulowania prawne
Etyka w bankowości22.08.2019Uregulowania prawne
Przegląd roczny regulacji i dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i IT22.08.2019Zarządzanie
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads22.08.2019Marketing
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) – 2 dni22.08.2019Uregulowania prawne
Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców (warsztaty komputerowe)22.08.2019Kredyty
Etyka w bankowości22.08.2019Uregulowania prawne
Egzekucja z nieruchomości22.08.2019Uregulowania prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw22.08.2019Uregulowania prawne
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem22.08.2019Marketing
Wycena i monitoring zabezpieczeń na nieruchomościach – warsztaty komputerowe – 2 dni20.08.2019Analiza ryzyk bankowych
Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń przez Bank09.08.2019Uregulowania prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.07.08.2019Kredyty
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0207.08.2019Analiza ryzyk bankowych
Ocena zdolności kredytowej JST oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – stan prawny 2019 – warsztaty praktyczne30.07.2019Kredyty
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.30.07.2019Kredyty
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków30.07.2019Zarządzanie
Zmiany w produktach depozytowych w Banku30.07.2019Uregulowania prawne
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych30.07.2019Marketing
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami30.07.2019Uregulowania prawne
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)30.07.2019Analiza ryzyk bankowych
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 330.07.2019Rachunkowość i finanse banków
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 230.07.2019Rachunkowość i finanse banków
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych (3 zjazdy x 3 dni) ZJAZD 130.07.2019Rachunkowość i finanse banków
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni29.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads04.07.2019Marketing
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem24.06.2019Kredyty
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa21.05.2019Zarządzanie
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)10.05.2019Kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń10.05.2019Kredyty
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.04.2019Uregulowania prawne
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty17.04.2019Uregulowania prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych12.04.2019Uregulowania prawne
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych04.04.2019Uregulowania prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych04.04.2019Uregulowania prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)03.04.2019Kredyty
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)28.03.2019Kredyty
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)15.03.2019Kredyty
Weksel w praktyce bankowej15.02.2019Uregulowania prawne
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)24.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą24.01.2019Uregulowania prawne
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2 dni)24.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń21.01.2019Kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.16.01.2019Uregulowania prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń18.10.2018Kredyty
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)18.09.2018Rachunkowość i finanse banków
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)18.09.2018Rachunkowość i finanse banków
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.13.09.2018Uregulowania prawne
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)04.09.2018Kredyty
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2dni)24.07.2018Kredyty
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego20.06.2018Uregulowania prawne
Upadłość konsumencka12.03.2018Uregulowania prawne
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia12.03.2018Uregulowania prawne