TytułTreśćDataKategorieTag
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)23.05.2019Uregulowania prawne
Karty płatnicze23.05.2019Uregulowania prawne
Kredyt konsumencki23.05.2019Uregulowania prawne
Raportowanie schematów podatkowych. Ceny transferowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku23.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)23.05.2019Uregulowania prawne
Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (w tym nowy dowód osobisty emisji 2019 oraz nowy paszport emisji 2018), dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii23.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej23.05.2019Uregulowania prawne
Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym23.05.2019Uregulowania prawne
Zarządzanie placówką banku spółdzielczego w pigułce23.05.2019Zarządzanie
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość – dla początkujących analityków kredytowych (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)23.05.2019Kredyty
Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym23.05.2019Uregulowania prawne
Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym23.05.2019Uregulowania prawne
FINREP – wybrane zagadnienia, warsztaty23.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Ocena ryzyka finansowania Projektów deweloperskich23.05.2019Kredyty
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)23.05.2019Uregulowania prawne
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego23.05.2019Zarządzanie
LEADERSHIP – największe wyzwanie zarządzania. Warsztaty dla Menadżerów22.05.2019Zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem ryzyka braku zgodności w banku spółdzielczym21.05.2019Analiza ryzyk bankowych
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD221.05.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa21.05.2019Zarządzanie
NOWE SZKOLENIE: Elementy oceny gospodarstwa rolnego istotne dla określenia zdolności kredytowej21.05.2019Kredyty
NOWE SZKOLENIE: Motywowanie i premiowanie pracowników BS21.05.2019Zarządzanie
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)21.05.2019Kredyty
Postępowanie Egzekucyjne Nieruchomości Pozarolniczej i Nieruchomości Rolnej21.05.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Nowe trendy działania w promocji i sprzedaży usług bankowych21.05.2019Marketing
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej16.05.2019Uregulowania prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)16.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym16.05.2019Uregulowania prawne
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego (2 dni)16.05.2019Uregulowania prawne
Ubezpieczenia w działalności banku16.05.2019Produkty bankowe
Przypomnienie zasad prezentacji zaangażowań na formularzu NB300 oraz przykłady wypełniania formularza LE w odniesieniu do Rozporządzenia (UE) nr 2018/162716.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym16.05.2019Analiza ryzyk bankowych
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach16.05.2019Rachunkowość i finanse banków
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREP10.05.2019Rachunkowość i finanse banków
NB300 – przypomnienie zmian w prezentacji kredytów wspólnych oraz powtórzenie wiadomości z zakresu sprawozdawczości LE i FINREP10.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych10.05.2019Analiza ryzyk bankowych
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) – warsztaty komputerowe10.05.2019Kredyty
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. Zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. Regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. Zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowych10.05.2019Uregulowania prawne
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego10.05.2019Zarządzanie
Przegląd dokumentacji przekazywanej na zewnątrz w zakresie obsługi klienta indywidualnego10.05.2019Zarządzanie
Motywowanie i premiowanie pracowników BS10.05.2019Zarządzanie
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych10.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych10.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)10.05.2019Kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń10.05.2019Kredyty
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego10.05.2019Uregulowania prawne
Mieszkaniowe rachunki powiernicze10.05.2019Uregulowania prawne
Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej10.05.2019Uregulowania prawne
Motywowanie i premiowanie pracowników BS10.05.2019Zarządzanie
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy Eurofatca (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)10.05.2019Uregulowania prawne
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część II (warsztaty komputerowe – 2 dni)08.05.2019Kredyty
NOWE SZKOLENIE: Metodyka BION w 2019 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej29.04.2019Uregulowania prawne
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka25.04.2019Uregulowania prawne
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych25.04.2019Uregulowania prawne
Weksel w praktyce bankowej25.04.2019Uregulowania prawne
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych25.04.2019Uregulowania prawne
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.25.04.2019Uregulowania prawne
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.25.04.2019Uregulowania prawne
NOWOŚĆ: Badanie i Ocena Nadzorcza banków spółdzielczych za 2018r.25.04.2019Uregulowania prawne
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczej25.04.2019Uregulowania prawne
Metodyka BION w 2019 roku. Przygotowanie do badania i oceny nadzorczej25.04.2019Uregulowania prawne
Kreatywność i skuteczne rozwiązywanie problemów – warsztaty one day training24.04.2019Zarządzanie
Badanie i ocena nadzorcza banków spółdzielczych za 2018 r.24.04.2019Uregulowania prawne
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.04.2019Uregulowania prawne
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty17.04.2019Uregulowania prawne
Nowe trendy marketingu do promocji i sprzedaży usług Banków Spółdzielczych12.04.2019Marketing
Skuteczna windykacja wierzytelności banku12.04.2019Uregulowania prawne
Warsztaty z zagadnień prawnych dla pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych12.04.2019Uregulowania prawne
Odpowiedzialnośc karna za czyny związane z realizacją czynności bankowych (kredyt hipoteczny, hipoteczny i konsumencki, RODO, PPP)12.04.2019Uregulowania prawne
Postępowanie restrukturyzacyjne12.04.2019Uregulowania prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO10.04.2019Kredyty
Nowa ustawa – zmiany w prawie o ochronie danych osobowych08.04.2019Uregulowania prawne
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych04.04.2019Uregulowania prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych04.04.2019Uregulowania prawne
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki03.04.2019Uregulowania prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO03.04.2019Kredyty
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)03.04.2019Kredyty
Marketing Internetowy w bankowości spółdzielczej (CYKL-cz.1)03.04.2019Marketing
Gospodarstwa domowe  – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (warsztaty komputerowe – 1 dzień)28.03.2019Kredyty
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego28.03.2019Uregulowania prawne
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności28.03.2019Uregulowania prawne
Ocena ryzyka finansowania Projektów deweloperskich28.03.2019Kredyty
Omówienie zagadnień związanych z dużymi kredytami prezentowanymi w sprawozdaniach LE i NB 30028.03.2019Rachunkowość i finanse banków
Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji – identyfikacja, ocena ryzyka i zgłaszanie do UODO i KNF – warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych28.03.2019Uregulowania prawne
Ceny transferowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku28.03.2019Rachunkowość i finanse banków
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych28.03.2019Kredyty
Prawne zabezpieczenie kredytów hipotecznych i ich wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacyjnego, windykacyjnego i upadłościowego28.03.2019Uregulowania prawne
Prawna problematyka rachunków oszczędnościowych w tym rachunku podstawowego, obowiązki banku związane ze śmiercią posiadacza rachunku oszczędnościowego28.03.2019Uregulowania prawne
Profesjonalny pracownik obsługi finansowania hipotecznego – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem28.03.2019Kredyty
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w BS dzięki Facebook Ads i Google Ads (CYKL-cz.2)26.03.2019Marketing
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia. Część I (warsztaty komputerowe – 2 dni)15.03.2019Kredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (2 dni)15.03.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.15.03.2019Zarządzanie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.15.03.2019Uregulowania prawne
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019 r.14.03.2019Zarządzanie
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)14.03.2019Kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe14.03.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Studium depozytowe – obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych. Najnowsze zmiany przepisów. (2 dni)14.03.2019Uregulowania prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych14.03.2019Uregulowania prawne
Analiza wniosków firm na uproszczonej księgowości14.03.2019Kredyty
Analiza finansowa klienta instytucjonalnego14.03.2019Kredyty
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank08.03.2019Kredyty
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej04.03.2019Bezpieczeństwo
Rola i zadania IOD-a po wprowadzeniu RODO04.03.2019Bezpieczeństwo
Zmiany w umowach rachunków bankowych – wykaz usług reprezentatywnych, rachunek uśpiony, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego, usługa przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do podstawowego rachunku płatniczego21.02.2019Uregulowania prawne
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem (szkolenie w BS Głogów)15.02.2019Kredyty
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)11.02.2019Kredyty
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)24.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny16.01.2019Kredyty
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca16.01.2019Kredyty
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 3 (3 dni)13.12.2018Rachunkowość i finanse banków
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 2 (3 dni)13.12.2018Rachunkowość i finanse banków
Kurs rachunkowości dla kandydatów na Głównych księgowych Banku – Zjazd 1 (3 dni)13.12.2018Rachunkowość i finanse banków
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni29.11.2018Obsługa kasowo-skarbcowa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.18.10.2018Uregulowania prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń18.10.2018Kredyty
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.18.09.2018Kredyty
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – cz.213.09.2018Kredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.13.09.2018Uregulowania prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)11.09.2018Kredyty
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK ( – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME.). Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD)04.09.2018Kredyty
Ustawa o Kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem09.07.2018Kredyty
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem22.06.2018Kredyty
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego20.06.2018Uregulowania prawne
Upadłość konsumencka12.03.2018Uregulowania prawne
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia12.03.2018Uregulowania prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego26.09.2017Obsługa kasowo-skarbcowa