TytułTreśćDataKategorieTag
Elektroniczne sprawozdanie finansowe banku – praktyczne aspekty sporządzania i przesłania sprawozdania finansowego banku w wersji elektronicznej29.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych – zagadnienia praktyczne i omówienie szczegółowych problemów26.11.2019Uregulowania prawne
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami. Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EURO-FATCA25.11.2019Uregulowania prawne
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni19.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD , – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD). (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)19.11.2019Kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego.18.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – II zjazd (3 dni)18.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Przegląd zarządczy regulacji wewnętrznych w 2019/2020 roku. Strategie, polityki, zmiany w regulacjach wewnętrznych uwzględniające nowe przepisy prawne, EBA, BION.18.11.2019Uregulowania prawne
Szkolenie z systemu VISIONA dla kart płatniczych (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)18.11.2019Produkty bankowe
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.18.11.2019Uregulowania prawne
Kreatywna rachunkowość. Identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych. Szkolenie 2 – dniowe dla pracowników działów kredytowych w formie warsztatów na komputerze18.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Finansowanie działalności gospodarczej. Analiza i ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych – część praktyczna18.11.2019Kredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO18.11.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Dokumentacja cen transferowych – zasady obowiązujące w 2019 r.18.11.2019Uregulowania prawne
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK – warsztaty komputerowe18.11.2019Kredyty
Zmiany prawne w 2019 roku mające wpływ na działalność banku18.11.2019Uregulowania prawne
Zamknięcie roku 2019 w banku spółdzielczym18.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Zakres odpowiedzialności pracownika Banku18.11.2019Uregulowania prawne
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowej18.11.2019Kredyty
Kredytowanie gospodarstw domowych18.11.2019Kredyty
Analiza ryzyka rynkowego z uwzględnieniem wytycznych EBA dot. IRBB – warsztaty15.11.2019Analiza ryzyk bankowych
Testy warunków skrajnych jako instrument w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe13.11.2019Kredyty
Zamknięcie roku 201913.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Przegląd zarządczy w 2019/2020r13.11.2019Zarządzanie
Praktyka wyznaczania limitów koncentracji – warsztaty komputerowe13.11.2019Kredyty
Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – III zjazdy – I zjazd (3 dni)13.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym13.11.2019Zarządzanie
Excel w pracy bankowego praktyka13.11.2019Zarządzanie
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego – warsztaty13.11.2019Zarządzanie
Ceny transferowe, schematy podatkowe- wybrane zagadnienia dla banków spółdzielczych z uwzględnieniem zmian12.11.2019Rachunkowość i finanse banków
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR05.11.2019Uregulowania prawne
Ryzyko stopy procentowej25.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP25.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP25.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym25.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym25.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP25.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Zamknięcie roku 2019 w Banku Spółdzielczym25.10.2019Rachunkowość i finanse banków
Warsztaty z windykacji (2 dni)25.10.2019Uregulowania prawne
Ryzyko stopy procentowej18.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA17.10.2019Zarządzanie
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA17.10.2019Zarządzanie
Kurs kasjera złotowo-walutowego17.10.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej17.10.2019Analiza ryzyk bankowych
Finansowanie innowacji technologicznych MŚP17.10.2019Kredyty
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.15.10.2019Uregulowania prawne
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469)15.10.2019Uregulowania prawne
Kreatywna rachunkowość – identyfikacja oraz interpretacja poszczególnych przypadków na przykładach praktycznych/szkolenie 2 dniowe dla pracowników działów kredytowych/ w formie warsztatów na komputerze15.10.2019Kredyty
Przegląd zarządczy w 2019/2020r15.10.2019Zarządzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym15.10.2019Zarządzanie
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym15.10.2019Zarządzanie
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku15.10.2019Zarządzanie
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku15.10.2019Zarządzanie
Outsourcing w bankowości spółdzielczej.19.09.2019Uregulowania prawne
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych19.09.2019Produkty bankowe
Karty w Grupie BPS- nowy system Visiona oraz istota funkcjonowania kart płatniczych19.09.2019Produkty bankowe
Etyka w bankowości09.09.2019Uregulowania prawne
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych09.09.2019Kredyty
Etyka w bankowości02.09.2019Uregulowania prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym22.08.2019Zarządzanie
Egzekucja z nieruchomości22.08.2019Uregulowania prawne
Egzekucja z nieruchomości22.08.2019Uregulowania prawne
Wycena i monitoring zabezpieczeń (warsztaty komputerowe – 2 dni)22.08.2019Kredyty
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową oraz Zasad ładu korporacyjnego w banku spółdzielczym22.08.2019Zarządzanie
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.30.07.2019Kredyty
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych30.07.2019Marketing
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 330.07.2019Rachunkowość i finanse banków
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa21.05.2019Zarządzanie
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.04.2019Uregulowania prawne
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty17.04.2019Uregulowania prawne
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych04.04.2019Uregulowania prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych04.04.2019Uregulowania prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)03.04.2019Kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń18.10.2018Kredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.13.09.2018Uregulowania prawne
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2dni)24.07.2018Kredyty
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego20.06.2018Uregulowania prawne
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia12.03.2018Uregulowania prawne