TytułTreśćDataCategoryTag
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO (PLN, EURO, USD, GBP, CHF – opcjonalnie: rozpoznawanie autentyczności UAH)11.08.2022
AKADEMIA ANALITYKA KREDYTOWEGO – ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW22.11.2022
Kurs kasjera złotowo-walutowego (PLN, EURO, USD, GBP, CHF – opcjonalnie: rozpoznawanie autentyczności UAH)17.01.2023
Warsztaty – weryfikacja operatów szacunkowych27.01.2023
KASJER ZŁOTOWY (kurs intensywny)13.02.2023
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (kurs intensywny) – szkolenie dwudniowe13.02.2023
Kurs kasjera złotowo-walutowego (PLN, EURO, USD, GBP, CHF – opcjonalnie: rozpoznawanie autentyczności UAH)01.03.2023
Kurs kasjera złotowo-walutowego (PLN, EURO, USD, GBP, CHF – opcjonalnie: rozpoznawanie autentyczności UAH)13.04.2023
Kurs kasjera złotowo-walutowego (PLN, EURO, USD, GBP, CHF)24.04.2023
Strategie biznesowe dla banków spółdzielczych. Budowanie modelu biznesowego zgodnego z regulacjami KNF23.05.2023
AKADEMIA SPRZEDAŻY23.05.2023
Podstawy prawne działania banku spółdzielczego – szkolenie dla członków Rad Nadzorczych oraz członków Zarządu Banku02.06.2023
Odpowiedzialność cywilna Banku z tytułu działalności operacyjnej06.06.2023