TytułTreśćDataCategoryTag
Zbieg egzekucji18.12.2019
Okresowy przegląd zarządczy procedur w Banku Spółdzielczym08.01.2020
AKADEMIA ANALITYKA KREDYTOWEGO – Analiza finansowa przedsiębiorstw – szkolenie dwudniowe03.02.2020
Okresowy przegląd zarządczy procedur w banku spółdzielczym12.02.2020
ELIMINACJA RYZYKA PRAWNEGO I EKONOMICZNEGO W UMOWACH KREDYTOWYCH POPRZEZ WDROŻENIE WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA BMR I STANOWISK KNF Z KWIETNIA I WRZEŚNIA 2021 WS STOSOWANIA BMR. Dostosowanie umów kredytowych do wymogów związanych z ochroną konsumenta.14.10.2021
Kontrola wewnętrzna w Banku – moduł III19.10.2021
Outsourcing w działalności bankowej z uwzględnieniem wytycznych EBA w sprawie outsourcingu z dnia 25 lutego 2019 r.19.10.2021
Okresowy przegląd zarządczy procedur w Banku Spółdzielczym19.10.2021
Weksel w praktyce19.10.2021
Zbieg egzekucji19.10.2021
Zbieg egzekucji19.10.2021
Weksel w praktyce19.10.2021
Procedura windykacji należności bankowych – szkolenie dwudniowe19.10.2021