TytułTreśćDataKategorieTag
Etyka w bankowości14.08.2019Zarządzanie
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.14.08.2019Uregulowania prawne
Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych14.08.2019Kredyty
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.13.08.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach RODO od 4 maja 2019 r.13.08.2019Kadry
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami13.08.2019Uregulowania prawne
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami13.08.2019Uregulowania prawne
Jednolity formularz informacyjny przekazywany klientom12.08.2019Zarządzanie
Prawo restrukturyzacyjne w praktyce bankowej. Zagrożenia dla banków. Zasady udziału banku jako wierzyciela w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców. Restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych.09.08.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Zmiany przepisów postępowania cywilnego w kontekście dochodzenia roszczeń przez Bank09.08.2019Uregulowania prawne
Środki trwałe w bankach spółdzielczych08.08.2019Rachunkowość i finanse banków
Pracownicze plany kapitałowe w bankach spółdzielczych07.08.2019Uregulowania prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.07.08.2019Kredyty
Zmiany w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zarządzaniu outsourcingiem zgodnie z przepisami prawa, nadzorczymi oraz „Wytycznymi w sprawie outsourcingu” EBA/GL/2019/0207.08.2019Analiza ryzyk bankowych
Efektywna komunikacja w zespole, warunek zrozumienia i osiągania pozytywnych wyników – warsztaty dla kadry kierowniczej07.08.2019Sprzedaż i obsługa klienta
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy07.08.2019Kredyty
Finansowanie innowacji technologicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw – BGK07.08.2019Kredyty
Rada Nadzorcza w Banku Spółdzielczym07.08.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Postaw na samorozwój. Rozwijanie umiejętności sprzedażowych pracowników banku spółdzielczego07.08.2019Sprzedaż i obsługa klienta
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.07.08.2019Uregulowania prawne
Wpływ ustawy sektorowej RODO oraz Dyrektywy PSD2 na obowiązki banku31.07.2019Uregulowania prawne
Ocena zdolności kredytowej JST oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – stan prawny 2019 – warsztaty praktyczne30.07.2019Kredyty
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego.30.07.2019Kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe30.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Kredytowanie rolników. Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca30.07.2019Kredyty
Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków30.07.2019Zarządzanie
Zabezpieczenia w formie weksla, zastawu i przewłaszczenia w praktyce bankowej30.07.2019Uregulowania prawne
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), pieczęci, dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz podstawy grafologii30.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku30.07.2019Zarządzanie
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II (warsztaty komputerowe) – 2 dni30.07.2019Kredyty
Zarządzanie i kierowanie komunikacją międzypokoleniową w Banku Spółdzielczym30.07.2019Zarządzanie
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego (2 dni)30.07.2019Kredyty
Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu – jakie prace i kiedy należy wykonać?30.07.2019Zarządzanie
Zmiany w działalności depozytowej w bankach30.07.2019Uregulowania prawne
Rada Nadzorcza w banku spółdzielczym, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu30.07.2019Zarządzanie
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (warsztaty komputerowe) – 2 dni30.07.2019Kredyty
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu), pieczęci, dokumenty założycielskie firmy (NIP, REGON i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz podstawy grafologii30.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Tajemnica bankowa oraz zmiany w ochronie danych osobowych30.07.2019Uregulowania prawne
Odpowiedzialność i funkcjonowanie organów statutowych w Banku Spółdzielczym (2 dni)30.07.2019Uregulowania prawne
Badanie zdolności kredytowej spółek celowych i deweloperów. Ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka z nimi związanego (2 dni)30.07.2019Kredyty
Szkolenie „Excel dla początkujących” dla pracowników działów kredytowych30.07.2019Kredyty
Środki trwałe w bankach spółdzielczych30.07.2019Rachunkowość i finanse banków
Rola rady nadzorczej w nadzorze nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w banku spółdzielczym30.07.2019Zarządzanie
Tworzenie i optymalizacja stron internetowych dla banków spółdzielczych30.07.2019Marketing
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami30.07.2019Uregulowania prawne
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)30.07.2019Analiza ryzyk bankowych
Sprawozdawczość – NOWE30.07.2019Rachunkowość i finanse banków
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – szkolenie dla pracowników wydziałów kredytowych banku30.07.2019Kredyty
Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP) – warsztaty na komputerach30.07.2019Analiza ryzyk bankowych
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem (III)30.07.2019Marketing
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 330.07.2019Rachunkowość i finanse banków
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych – ZJAZD 230.07.2019Rachunkowość i finanse banków
KURS RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA dla kandydatów na Głównych Księgowych (3 zjazdy x 3 dni) ZJAZD 130.07.2019Rachunkowość i finanse banków
Tworzenie i optymalizacja strony internetowej Banku Spółdzielczego jako nowoczesne narzędzie komunikacji z klientem (III)30.07.2019Marketing
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)30.07.2019Kredyty
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.30.07.2019Uregulowania prawne
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)30.07.2019Kredyty
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo30.07.2019Kredyty
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.30.07.2019Uregulowania prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy30.07.2019Uregulowania prawne
Wybrane kluczowe elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych29.07.2019Rachunkowość i finanse banków
Szkolenie antynapadowe z symulacją napadu (Krapkowice)29.07.2019Bezpieczeństwo
Rozpoznawanie autentyczności wybranych dokumentów publicznych29.07.2019Analiza ryzyk bankowych
Zmiany prawne a produkty depozytowe w banku29.07.2019Uregulowania prawne
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe29.07.2019Kredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym29.07.2019Analiza ryzyk bankowych
AMRON W PRAKTYCE BANKOWEJ (II)29.07.2019Kredyty
FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON (I) – wspomagane komputerowo29.07.2019Kredyty
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem29.07.2019Kredyty
Podatki w banku spółdzielczym (zmiany w VAT, aktualne interpretacje)29.07.2019Rachunkowość i finanse banków
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni29.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej (RSP)29.07.2019Analiza ryzyk bankowych
Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym – warsztaty komputerowe29.07.2019Kredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym29.07.2019Analiza ryzyk bankowych
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom Facebook Ads i Google Ads – Warsztaty (II)09.07.2019Marketing
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom Facebook Ads i Google Ads – Warsztaty (II)09.07.2019Marketing
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta09.07.2019Kredyty
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.09.07.2019Uregulowania prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy09.07.2019Uregulowania prawne
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym09.07.2019Bezpieczeństwo
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym09.07.2019Bezpieczeństwo
Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem) – sesja 2 (2 dni)09.07.2019Kredyty
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni09.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług banku spółdzielczego (moduł I)09.07.2019Marketing
Nowoczesny marketing w promocji produktów i usług banku spółdzielczego (moduł I)09.07.2019Marketing
Ocena zdolności kredytowej Klientów poprzez ocenę ilościową (sprawozdania, wskaźniki, BEP, szybka ocena) i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (wskaźniki z dyskontem) – sesja 1 (2 dni)09.07.2019Kredyty
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO08.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Studium depozytowe08.07.2019Uregulowania prawne
Ocena zdolności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w perspektywie UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury (2 dni)08.07.2019Kredyty
Rachunki uśpione. Zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami08.07.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta (w tym nowy dowód osobisty emisji 2019 oraz nowy paszport emisji 2018), dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii08.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej08.07.2019Uregulowania prawne
Wpływ Ustawy sektorowej RODO oraz Dyrektywy PSD 2 na obowiązki Banku08.07.2019Uregulowania prawne
Tajemnica bankowa i zmiany w ochronie danych osobowych08.07.2019Uregulowania prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.08.07.2019Uregulowania prawne
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO08.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących działalności bankowej w 2019r04.07.2019Analiza ryzyk bankowych
Specyfika bilansu firm budowlanych i deweloperskich – na przykładach praktycznych (2 dni)04.07.2019Rachunkowość i finanse banków
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość – dla początkujących analityków kredytowych (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)04.07.2019Uregulowania prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy04.07.2019Uregulowania prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.04.07.2019Uregulowania prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy04.07.2019Uregulowania prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.04.07.2019Uregulowania prawne
Realizacja transakcji płatniczych przez banki – relacje prawne płatnika i odbiorcy usług płatniczych wobec banku prowadzącego rachunek bankowy04.07.2019Uregulowania prawne
Prawna problematyka kart płatniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.04.07.2019Uregulowania prawne
Kredyt konsumencki – zasady i praktyka kontraktowania przez bank z zachowaniem szczególnej ochrony praw konsumenta.04.07.2019Uregulowania prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego04.07.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Weksel w praktyce bankowej04.07.2019Uregulowania prawne
Weksel w praktyce bankowej04.07.2019Uregulowania prawne
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads04.07.2019Marketing
Zmiany w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie dla personelu kredytodawcy zakończone egzaminem24.06.2019Kredyty
NOWE SZKOLENIE: Przypomnienie zasad prezentacji zaangażowań na formularzu NB300 oraz przykłady wypełniania formularza LE w odniesieniu do Rozporządzenia (UE) nr 2018/162724.06.2019Rachunkowość i finanse banków
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw)05.06.2019Uregulowania prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego.04.06.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość – dla początkujących analityków kredytowych (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)23.05.2019Kredyty
Obowiązki prawne wynikające z ustawy o usługach płatniczych implementujących wymogi Dyrektywy PSD221.05.2019Uregulowania prawne
NOWE SZKOLENIE: Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa21.05.2019Zarządzanie
Elementy oceny gospodarstwa rolnego istotne dla określenia zdolności kredytowej21.05.2019Kredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe21.05.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Postępowanie egzekucyjne nieruchomości pozarolniczej i nieruchomości rolnej21.05.2019Uregulowania prawne
Nowe trendy działania w promocji i sprzedaży usług bankowych21.05.2019Marketing
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym16.05.2019Bezpieczeństwo
Wybrane elementy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w bankach spółdzielczych – Spotaknie wyjazdowe dla Wiceprezesów ds.. Finansowych, Gł.Księgowych oraz pracowników pionów finansowych (Polanica Zdrój)10.05.2019Rachunkowość i finanse banków
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych (zagadnienia praktyczne, częste błędy, dobre praktyki)10.05.2019Kredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń10.05.2019Kredyty
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.04.2019Uregulowania prawne
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty17.04.2019Uregulowania prawne
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych04.04.2019Uregulowania prawne
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych04.04.2019Uregulowania prawne
Ocena ryzyka finansowania Projektów deweloperskich28.03.2019Kredyty
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość (proces, zakres merytoryczny i wnioskowanie z danych – krok po kroku)14.03.2019Kredyty
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem15.02.2019Kredyty
Ocena ryzyka kredytowego przy finansowaniu projektów deweloperskich – rola rachunków powierniczych w procesie kredytowania31.01.2019Kredyty
Kurs kasjera walutowo-złotowego (2dni)24.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowa
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń21.01.2019Kredyty
Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny16.01.2019Marketing
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.18.10.2018Uregulowania prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.18.10.2018Uregulowania prawne
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd III (3 dni)18.09.2018Rachunkowość i finanse banków
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd II (3 dni)18.09.2018Rachunkowość i finanse banków
Kurs – Rachunkowość bankowa dla Kandydatów na Głównych Księgowych Banku – Zjazd I (3 dni)18.09.2018Rachunkowość i finanse banków
Zasady udzielania kredytów z gwarancjami BGK: – nowe gwarancje – KFG, – gwarancje PLD – gwarancje COSME. Kompleksowe podejście sprzedażowe i systemowe (SIOKP.PLD) – szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.18.09.2018Kredyty
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty25.07.2018Zarządzanie
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem09.07.2018Kredyty
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego20.06.2018Uregulowania prawne
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem29.03.2018Kredyty
Upadłość konsumencka12.03.2018Uregulowania prawne
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia12.03.2018Uregulowania prawne