TytułTreśćDataCategoryTag
Procedura przygotowania oraz przeprowadzenia Zebrania Przedstawicieli/ Walnego Zgromadzenia12.03.2018
Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego20.06.2018
Tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w bankach spółdzielczych04.04.2019
Nowa ustawa- Zmiany w prawie o ochronie danych osobowych04.04.2019
Procedura windykacji należności bankowych – warsztaty17.04.2019
Mienie wspólne i wspólność praw jako podstawa zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń Banku. Współwłasność, małżeństwo, spółka17.04.2019
Etyka w bankowości02.09.2019
Kurs kasjera złotowo-walutowego17.10.2019
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorców prowadzących niepełną księgowość pod kątem oceny zdolności kredytowej18.11.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.18.11.2019
STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd- 3 – NOWA edycja16.12.2019
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO (cz. 3) – NOWA edycja16.12.2019
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87616.12.2019
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87616.12.2019
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część I (2 dni)16.12.2019
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego16.12.2019
Zasady ważnego zawierania umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń -zasady reprezentacji i zawierania umów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.16.12.2019
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego16.12.2019
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty16.12.2019
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego16.12.2019
Wycena i monitoring zabezpieczeń (2 dni)16.12.2019
Ustawa o KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Szkolenie zakończone EGZAMINEM16.12.2019
Monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia – część II16.12.2019
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku – warsztaty16.12.2019
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej16.12.2019
Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy? – elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości.16.12.2019
Egzekucja z nieruchomości16.12.2019
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni16.12.2019
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności18.12.2019
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego18.12.2019
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw18.12.2019
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej18.12.2019
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych (2 dni)18.12.2019
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym18.12.2019
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach ustawy STIR i mechanizmu podzielonej płatności18.12.2019
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni18.12.2019
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego18.12.2019
Kontrola wewnętrzna18.12.2019
Ochrona danych Osobowych18.12.2019
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87618.12.2019
Restrukturyzacja kredytobiorców w sytuacji trudnej (2 dni)18.12.2019
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym – warsztaty18.12.2019
Zarządzanie ryzykiem walutowym w banku spółdzielczym,18.12.2019
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie18.12.2019
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87618.12.2019
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw18.12.2019
Spółki handlowe w praktyce banków , zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej18.12.2019
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87618.12.2019
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie18.12.2019
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 (warsztaty praktyczne) oraz OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (np. gminna, miejska, powiatowa biblioteka publiczna, gminny, miejski ośrodek kultury) – 2 dni18.12.2019
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie18.12.2019
Tajemnica bankowa oraz zmiany w Ochronie danych osobowych19.12.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.02.01.2020
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.02.01.2020
(III) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie02.01.2020
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego08.01.2020
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty08.01.2020
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego08.01.2020
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych dzięki Facebook Ads i Google Ads08.01.2020
KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO14.01.2020
Etyka w bankowości14.01.2020
Etyka w bankowości14.01.2020
Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych w banku spółdzielczym14.01.2020
Zakres odpowiedzialności pracownika banku14.01.2020
Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku14.01.2020
Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego przez banki spółdzielcze16.01.2020
(II) Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w internecie20.01.2020
(III) Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie Klientów20.01.2020
Podatki w bankach spółdzielczych 202020.01.2020
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.22.01.2020
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej22.01.2020
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności28.01.2020
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego28.01.2020
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami28.01.2020
Egzekucja z rachunku bankowego po zmianach Ustawy STIR i Mechanizmu Podzielonej Płatności28.01.2020
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego28.01.2020
Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO (warsztaty 2 dniowe).28.01.2020
Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa28.01.2020
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw30.01.2020
Zasady skutecznego ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności Banku30.01.2020
Profesjonalny doradca bankowy03.02.2020
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.03.02.2020
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń05.02.2020
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym05.02.2020
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzy05.02.2020
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego (szkolenie dla BS zrzeszonych w Banku BPS S.A.)05.02.2020
Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych – zagadnienia praktyczne i omówienie szczegółowych problemów05.02.2020
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń05.02.2020
Lista płac 2020 PIT 0- – PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków05.02.2020
Studium depozytowe05.02.2020
Ceny transferowe12.02.2020
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku12.02.2020
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzegania12.02.2020
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK12.02.2020
Zarządzanie ryzykiem inwestycji banków spółdzielczych na podstawie zapisów Rekomendacji B Komisji Nadzoru Finansowego12.02.2020
Gospodarka własna banku spóldziełczego – kompendium wiedzy12.02.2020
Elementy prawa restrukturyzacyjnego12.02.2020
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego12.02.2020
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy12.02.2020
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami12.02.2020
Działalność depozytowa w roku 2020 – mikrorachunek podatkowy, przedsiębiorca konsumentem, split payment 2, obsługa osób z niepełnosprawnościami12.02.2020
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników – aktualny stan prawny12.02.2020
Kredyt hipoteczny i konsumencki – problemy praktyczne związane z zawieraniem umów. Rekomendacja S KNF – nowe obowiązki banków dotyczące kredytowania hipotecznego12.02.2020
Etyka bankowa. O kształtowaniu kultury etycznej w bankach. Anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w bankach w świetle aktualnych przepisów oraz tzw. dyrektywy o sygnalistach12.02.2020
Kurs kasjera złotowo-walutowego.12.02.2020
Zasady cyberbezpieczeństwa w strukturach banku spółdzielczego12.02.2020
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego12.02.2020
Rachunki uśpione – zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami oraz praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA13.02.2020
Profesjonalny doradca kredytowy13.02.2020
Prawne zasady ustanawiania hipotek, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z instytucją wolnego miejsca hipotecznego, zasady wielokrotnego wykorzystania jednej hipoteki.13.02.2020
Ocena odpowiedniości członków organów zgodnie z metodyką opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego13.02.2020
Zadania, funkcjonowanie i obsługa organów banku spółdzielczego13.02.2020
Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR w świetle rozporządzeń (UE) 2018/1620 i 2019/87613.02.2020
Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych – model biznesowy banku spółdzielczego13.02.2020
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty14.02.2020
Gospodarka własna banku spółdzielczego – kompendium wiedzy14.02.2020
Omówienie zmian prawnych w zakresie należności nieobsługiwanych, funduszy własnych, dużych zaangażowań, dźwigni finansowej oraz NSFR w oparciu o rozporządzenia (UE) 2019/630 i 2019/876, które będą miały wpływ na sporządzaną sprawozdawczość obligatoryjną na potrzeby NBP14.02.2020
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji obowiązanych i ich pracowników zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r.14.02.2020
Ochrona danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w Banku Spółdzielczym14.02.2020
Etyka w bankowości14.02.2020
Metodyki ocen odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych17.02.2020
Kurs kasjera złotowo-walutowego19.02.2020
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie24.02.2020
Gospodarka własna banku spóldziełczego – kompendium wiedzy25.02.2020
Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie25.02.2020
Praktyczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji26.02.2020
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.26.02.2020
Podatki w Banku Spółdzielczym w 2020 r.26.02.2020
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni26.02.2020