Sprawne zarządzanie instytucją składającą się z wielu dywizji, jaką poprzez strukturę opartą o oddziały jest Bank, wymaga bieżącej ewaluacji wyników każdej jednostki z osobna. Tworzenie zestawień i porównywanie oddziałów z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń, jakie nakładają na nie czynniki zewnętrzne, takie jak specyfika lokalnego rynku, czy ich wielkość, umożliwiają sprawną ocenę efektywności każdego z nich, wskazując jednocześnie na obszary, które wymagają poprawy.

Proponowane narzędzie, to zestaw arkuszy kalkulacyjnych, które na podstawie danych zaczytywanych z systemu księgowego Banku umożliwiają ocenianie oddziałów Banku za pomocą metody ważonego miernika syntetycznego. Zarząd Banku ma możliwość wyboru ocenianych wskaźników oraz rantowania każdego z nich. Na podstawie trzech kategorii – ocena działalności kredytowej, depozytowej oraz ogólnej, możliwe jest śledzenie wpływu poszczególnych obszarów na syntetyczną ocenę oddziału.

 

Oferta obejmuje:
1) Model Ocena oddziałów w aplikacji MS Excel, z wykorzystaniem VBA, z mechanizmem zaczytywania danych Banku.
2) Metodykę oceny efektywności jednostek operacyjnych.
3) Analizę opisową oceny oddziałów – aktualizowana automatycznie danymi z modelu Ocena oddziałów.
4) Roczny serwis aktualizacyjny modelu oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.