Zgodnie z Uchwałą Fundatora Fundacji została powołana nowa Rada Nadzorcza FRBS w następującym składzie:

Zdzisław Kupczyk

Ewa Wieloch

Elżbieta Zytek

Witold Myszor

Małgorzata Matusiak

Piotr Żebrowski

Bronisław Ciasnocha

Krzysztof Kajko

Aleksander Dachowski