W odpowiedzi na liczne zapytania z Banków Spółdzielczych proponujemy Państwu szkolenie nt. „Zmiany zasad udzielania gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Nowy instrument na polskim rynku jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze, a celem programu jest wzmocnienie sektora MŚP. Dzięki zawarciu porozumienia o współpracy z Bankiem BPS S.A. przedsiębiorcy lokalni, będący klientami BS, mogą uzyskać dostęp do kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami BGK.

Bank BPS S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze na podstawie zawartej umowy o współpracy z BGK w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) mają możliwość udzielenia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK. Poręczeniem można zabezpieczyć 60{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

Na najbliższe szkolenia z tej tematyki zapraszamy:

  • 05.12.2013 Warszawa
  • 10.12.2013 Rzeszów
  • 12.12.2013 Katowice
  • 16.12.2013 Szkolenie zamknięte w BS
  • 17.12.2013 Kraków

Program szkolenia:

1. Aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis zawarty pomiędzy BPS a BGK w dniu 13.11.2013.

2. Porozumienie o współpracy zawierane pomiędzy BS a BPS.

3. Warunki uzyskania gwarancji de minimis.

4. Procedura udzielania gwarancji spłaty kredytu.

5. Pomoc de minimis.

6. Oferta regulacji produktowych dla BS-ów opracowana przez BPS.

7. Warunki realizacji gwarancji de minimis.

8. Monitoring i sprawozdawczość.