W IV kwartale 2017 roku w Zrzeszeniu BPS uruchomiony zostanie Nowy System Rozliczeniowy MultiCentaur, który zastąpi wszystkie systemy rozliczeń pieniężnych w Banku BPS:

  1. Przekazy zagraniczne
  2. SRK
  3. MultiComp/Set-BS.

Nowy system zapewnia zgodność z przepisami prawa, dostarcza również szereg udoskonaleń, które ułatwią realizację transakcji w obrocie dewizowym i pozwolą na sprawniejszą obsługę, m. in.:

 • Zmodyfikowane ekrany transakcji wyszukiwanie i filtrowanie transakcji wg wielu parametrów,
 • Dostęp do bieżącego podglądu naliczonych przez BPS prowizji,
 • Zmiany w procesowaniu transakcji, m. in. jednolita obsługa księgowania transakcji rozliczanych na rachunkach BS w walucie obcej i PLN, kontrola wolnych środków na rachunku BS przed przyjęciem transakcji do realizacji,
 • Zmiany interfejsów wymiany danych (całkowita rezygnacja z plików opartych o format MT 103, nowy format plikowy zgodny z ISO20022, opcjonalna wymiana danych przez web serwice zgodnie z ISO20022),
 • Możliwość zautomatyzowania procesu po stronie BS.

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej przygotowała szkolenia z niniejszego zakresu, które będą realizowane w terminie 07.09.2017-26.09.2017.

Dodatkowe terminy szkoleń zostaną uruchomione w październiku.

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Oddziałów Fundacji.