Czy Klienci Państwa banku mają już szansę wykorzystania gwarancji de minimis? 

Podczas niedawnego Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej wiele uwagi poświęcono kwestii poszukiwania sposobów na zwiększenie efektywności działania banków spółdzielczych, szczególnie w kontekście niskich stóp procentowych, małego popytu na kredyt, rosnących kosztów działania wymuszanych rozwojem technologicznym i rosnącymi wymogami regulatorów. Podstawowymi pytaniami powtarzającymi się podczas wszystkich paneli były: gdzie szukać tej efektywności? Jak wykorzystać naturalną zdolność banków spółdzielczych do zbierania depozytów w budowaniu bezpiecznej i zdywersyfikowanej akcji kredytowej?

Jedną z odpowiedzi jest narzędzie już oddane do Państwa dyspozycji – gwarancje kredytowe de minimisW skali Kraju już 14 200 przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis. 3,1 mld zł gwarancji BGK przełożyło się na ok. 5,34 mld zł kredytów zaciągniętych w bankach kredytujących. (Dane szacunkowe z 16 sierpnia 2013 r.). A jakie jest wykorzystanie tego produktu w Państwa Banku?

BPS należał do pięciu pierwszych sygnatariuszy rządowego programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego wszystkie Banki Zrzeszone mają możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK. Ten produkt, nazwany Portfelową Liniią Gwarancyjną de minimis (PLD), daje Bankowi i Klientowi wyjątkowe korzyści:

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku niewystarczających zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku → poszezrzenie listy Klientów kwalifikujących się do wsparcia kredytwem,
  • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty,
  • gwarancja BGK może stanowić jedyne zabezpieczenie kredytu – w przypadku transakcji do 250 000 zł,
  • brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK,
  • poręczeniem można zabezpieczyć 60{641a32c6b4524d6715034633a8114db6c5112409f2e17d3d3ba503e39da83a33} kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

 

Do końca lipca łącznie Oddziały Banku BPS S.A. i Banki Zrzeszone zawarły ok. 1400 transakcji kredytowych z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis, z czego ok. 650 transakcji zawarły Banki Spółdzielcze. Dzięki gwarancjom na ok.250 mln zł wygenerowano akcję kredytową na poziomie ok. 355 mln zł. Średnio przypada więc ok 4 transakcji po ca. 0,5 mln zł na jeden bank.

Czy to, że kierowany przez Panią Prezes / Pana Prezesa Bank nie oferuje tego produktu wynika z nieodwołalnej decyzji? A może decyzja ta wynikała z krótkiego horyzontu tego produktu? Jeżeli tak, to jest dobra wiadomość: Umowa z BGK będzie przedłużona do końca 2014 roku, a na lata 2014-2020 przewidziano w planowanych kierunkach finansowania europejskiego kontynuację tej gwarancji. Zatem nie będzie to inwestycja na krótki okres tylko na wiele lat!

Zapraszamy wszystkie banki na szkolenia dotyczące tego produktu: 

  • Banki,które już prowadzą sprzedaż będą mogły przeszkolić większą liczbę pracowników i skorzystać z doświadczeń operacyjnych zebranych w toku dotychczasowej praktyki
  • Banki, które jeszcze nie stworzyły swoim klientom możliwości skorzystania z gwarancji a sobie nie dały szansy na poszerzenie grona kredytowbiorców będą mogły dołączyć do liderów

Szkolenia prowadzą praktycy z BPS, którzy na co dzień obsługują Linię PLD, i z którymi będziecie Państwo komunikować się operacyjnie.

Szkolenia planowane są w listopadzie, ale już dziś zachęcamy do zgłoszenia. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Fundacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.bpsdeminimis.pl/

http://www.bankbps.pl/firmy/kredyty/portfelowa-linia-gwarancyjna-de-minimis-pld/

http://www.bgk.pl/gwarancje-de-minimis

http://www.deminimis.gov.pl/banki/wazne-informacje/