Data rozpoczęcia szkolenia:

23.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Przybliżenie uczestnikom wyzwań wynikających z zarządzania ciągłością działania i zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w banku. Podstawą szkolenia będą obecne i przyszłe regulacje branżowe (Rekomendacje D i M oraz rozporządzenie DORA), oraz doświadczenia praktyczne prowadzącego szkolenie związane z tworzeniem i organizacją programów ciągłości działania.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Przypomnienie obecnie obowiązujących regulacji branżowych w zakresie ciągłości działania.
 • Wyjaśnienie podstaw merytorycznych z zakresu ciągłości działania.
 • Zrozumienie w jaki sposób wzrost cyberzagrożeń wpływa na znaczenie, ale także sposób planowania ciągłości działania.
 • Wyjaśnienie roli kadry zarządzającej w planowaniu ciągłości działania.
 • Zapoznanie się z nowymi elementami ciągłości działania, które będą wymagane po wejściu w życie rozporządzenia DORA (od 2025 r.).

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków zarządów i dyrektorów banków spółdzielczych oraz osób pełniących rolę ekspertów merytorycznych w strukturze organizacyjne banku (specjaliści ds. zgodności, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego).

PROWADZĄCY: Jakub Bojanowski jest doświadczonym menedżerem i doradcą, który od ponad 20 lat zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem informatycznym. Podczas swojej wieloletniej kariery w międzynarodowej firmie doradczej współpracował z różnorodnymi instytucjami doradzając ich kierownictwu w zakresie bezpieczeństwa informacji i zapobiegania skutkom cyberprzestępczości. Już w 2000 roku audytował jeden z pierwszych uruchomionych w Polsce systemów bankowości elektronicznej i doradzał bankom przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa informacji. W trakcie swojej kariery współpracował również z bankami spółdzielczymi kierując projektem opracowania polityki bezpieczeństwa informatycznego w Banku Polskiej Spółdzielczości i wytycznych do bezpieczeństwa informatycznego dla Grupy BPS.

CENA: 290 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Regulacje w zakresie ciągłości działania dla sektora bankowego (współzależności i różnice pomiędzy Rekomendacjami D i M).
2. Przegląd ważniejszych metodyk w zakresie ciągłości działania (norma ISO 22301, Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa).
3. Typowe wyzwania dla planowania ciągłości działania.
4. Czynniki sukcesu i zagrożenia dla projektów przygotowania planów ciągłości działania.
5. Znaczenie realistycznych wymagań wobec planowania ciągłości – podejście top-down.
6. Synergie i różnice pomiędzy planowaniem awaryjnym i planowaniem kryzysowym.
7. Plan ciągłości działania, a cyberincydenty.
8. Trendy w planowaniu ciągłości – rozporządzenie DORA

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .