Data rozpoczęcia szkolenia:

06.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie  Członków Rady  Nadzorczej,  Zarządu i pracowników z mechanizmami prania pieniędzy, których identyfikacja powinna być dokonywania już na etapie pracy operacyjnej Banku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Poznanie przez pracowników Banku z  mechanizmami prania pieniędzy.

ADRESACI:  Członkowie Zarządu, Rad Nadzorczych, a także inni pracownicy Banku Spółdzielczego, zwłaszcza operacyjni.

PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 280 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. ZADANIA I OBOWIĄZKI RN, KA i ZARZĄDU BS a RYZYKO PRANIA PIENIĘDZY AML/CFT
1.1 Wymóg wiedzy w obszarze AML/CFT
1.2 System zarządzania ryzykiem w banku- zgodnie z Rekomendacją Z, H i Rozp. MFFiR
1.3 Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem w banku
1.4 Identyfikacja ryzyk istotnych – mapa ryzyka
1.5 Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy (AML/CFT)- zgodnie z Met. BION 2024
1.6 Realizacja zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu
1.7 Rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych za AML/CFT w banku- wytyczne EBA z 2022
2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ INNE OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH zgodnie z Ustawą AML/CFT
2.1 Podstawowe obowiązki jednostek obowiązanych
2.2 Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
2.3 Zakres środków bezpieczeństwa finansowego
2.4 Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.5 Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
2.6 Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.7 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
2.8 Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
2.9 Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
2.10 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
3. PRANIE PIENIĘDZY – WPROWADZENIE
3.1 Pojęcie prania pieniędzy
3.2 Kolory pieniędzy – źródła pochodzenia pieniędzy
3.3 Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
3.4 Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
4. FAZY I METODY PRANIA PIENIĘDZY
4.1 Fazy prania pieniędzy
4.2 Popularne metody prania pieniędzy- obserwowane także w BS
5. PRAKTYKA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
5.1 Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy
5.2 Statystyki przestępstw dot. prania pieniędzy w Polsce
5.3 Rola i odpowiedzialność „słupa” w procederze prania pieniędzy
5.4 Współczesny słup: tester transakcji bankowych
5.5 Przykłady prania pieniędzy w Polsce- także w BS
5.6 Czynniki wpływające na intensywność oraz rozpoczęcie prania pieniędzy
5.7 Podatność BS na ryzyko prania pieniędzy AML/CFT

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .