Data rozpoczęcia szkolenia:

04.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w kontekście transakcji okazjonalnych oraz stałego prowadzenia relacji biznesowej jest zwiększenie świadomości uczestników na temat ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz metod jego zapobiegania, a także umożliwienie identyfikacji podejrzanych transakcji i prawidłowego reagowania na nie.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat mechanizmów działania systemów AML, co pozwoli na skuteczniejszą identyfikację oraz zapobieganie transakcjom podejrzanym o pranie pieniędzy.
 • Szkolenie zwiększy kompetencje uczestników w zakresie przepisów prawa dotyczących AML, co umożliwi im lepsze dostosowanie się do wymogów regulacyjnych i uniknięcie potencjalnych sankcji.
 • Uczestnicy nauczą się, jak w praktyce stosować narzędzia i procedury AML w codziennej pracy, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego prowadzonej działalności.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do pracowników banków spółdzielczych.

PROWADZĄCY: dr Robert Pakla – prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku jestem głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i wspierających finanse.

CENA: 290 zł /osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

9:00 – 9:20 Wprowadzenie do AML i transakcji okazjonalnych
• Krótki przegląd przepisów prawnych dotyczących AML.
• Definicje i charakterystyka transakcji okazjonalnej w kontekście AML.
9:20 – 9:50 Rozpoznawanie transakcji okazjonalnych
• Kryteria, według których transakcja jest uznawana za okazjonalną, z przykładami.
• Metody identyfikacji i analizy transakcji okazjonalnych w praktyce.
9:50 – 10:20 Procedury dotyczące transakcji okazjonalnych
• Procedury weryfikacji klienta przy transakcjach okazjonalnych.
• Przegląd dokumentacji i informacji wymaganych w przypadku transakcji okazjonalnych.
10:20 – 10:30 Przerwa na kawę
10:30 – 11:00 Zarządzanie ryzykiem związanym z transakcjami okazjonalnymi
• Ocena ryzyka AML w kontekście transakcji okazjonalnych.
• Przykłady strategii minimalizacji ryzyka i metod zapobiegania praniu pieniędzy.
11:00 – 11:30 Praktyczne aspekty monitorowania transakcji okazjonalnych
• Narzędzia i systemy wspomagające wykrywanie podejrzanych transakcji okazjonalnych.
• Analiza przypadków: jak efektywnie monitorować i raportować transakcje okazjonalne.
11:30 – 12:00 Dyskusja i sesja pytań
• Otwarta dyskusja na temat wyzwań i najlepszych praktyk związanych z transakcjami okazjonalnymi.
• Sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami i zadawać pytania.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .