Data rozpoczęcia szkolenia:

24.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Prawna regulacja rachunków bankowych oraz związana z prowadzeniem rachunków bankowych jest bardzo obszerna, szczegółowa i zawiera się w dziesiątkach aktów prawnych. Powoduje to, że poznanie wszystkich zasad funkcjonowania rachunków bankowych (płatniczych), a także obowiązków banków związanych z tym obszarem działalności, wymaga dużo czasu i wielu szkoleń. Ułatwieniem w budowaniu tej wiedzy jest poznanie podstawowych instytucji z nimi związanych. Taka bazowa wiedzy będzie mogłaby być rozwijana w ramach bardziej szczegółowych szkoleń.

Szerokie i zarazem skondensowane spojrzenie na tą problematykę umożliwiać będzie lepsze jej zrozumienie i w przyszłości poznanie bardziej skomplikowanych i skomplikowanych zagadnień.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenie jest więc przedstawienie informacji o wszystkich aspektach prowadzenia rachunków bankowych, ale w warstwie podstawowej, dające ogólny obraz całej regulacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i nowymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w banku lub w obszarze objętym szkoleniem.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Pojęcie rachunku bankowego, cechy konstrukcyjne i rola rachunku bankowego
 2. Posiadacz rachunku bankowego, ich rodzaje, dokumenty formalno-prawne, źródła informacji o posiadaczu
 • Osoby fizyczne
 • Jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (spółki osobowe, wspólnoty mieszkaniowe)
 • Osoby prawne, z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego
 • Podmioty nie posiadające podmiotowości prawnej (rady rodziców, SKO, PKZP)
 • Zasady reprezentacji posiadaczy rachunków bankowych, jak ustalić osobę uprawnioną do zawarcia umowy rachunku bankowego
 • Pozyskiwanie informacji o posiadaczu rachunku bankowego (baza REGON, KRS, CEIDG, inne), ocena wiarygodności pozyskiwanych danych
 1. Rodzaje rachunków bankowych i ich podstawowa charakterystyka
 • Rachunki indywidualne i rachunki wspólne
 • Rachunku bieżąca i terminowe
 • Rachunku oszczędnościowe i rachunku firmowe
 • Rachunki rodzinne
 • Rachunki VAT
 • Rachunki powiernicze
 • Rachunki bankowe dla małoletnich, ubezwłasnowolnionych i seniorów
 1. Umowa rachunku bankowego i zasady jej zawierania i zmiany
 2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
 3. Karta wzorów podpisów – charakter i znaczenie
 4. Usługi płatnicze dostępne za pośrednictwem rachunku bankowego – podstawowe zasady realizacji
 5. Rachunek bankowy jako rachunek płatniczy, zasady bezpieczeństwa usług płatniczych
 6. Podstawowe instytucje związane z rachunkami bankowymi – ogólne omówienie
 • Tajemnica bankowa
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Przeciwdziałanie wykorzystania systemu bankowego do przestępstwa
 • FATCA
 • Gwarantowanie depozytów
 1. Egzekucja z rachunku bankowego – ogólny przebieg
 2. Śmierć posiadacza rachunku bankowego
 • Wpływ śmierci na umowę rachunku bankowego
 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
 • Wypłata z rachunku bankowego po śmierci posiadacza
 1. Zamknięcie rachunku bankowego
 2. Upadłość posiadacza rachunku bankowego – ogólne informacje
 3. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .