Data rozpoczęcia szkolenia:

25.04.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

W dniu 12 stycznia 2024 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), której termin wdrożenia upłynął co do zasady w dniu 17 grudnia 2021 r. Również banki spółdzielcze będą musiały wdrożyć przepisy ww. ustawy.

Projektowana ustawa wyjaśnia kim jest sygnalista i kiedy podlega ochronie. Ustawa wskazuje co stanowi naruszenie prawa, zakazuje działań odwetowych, a także przewiduje udzielenie sygnalistom niezbędnej ochrony.

Wdrożenie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa dla banków spółdzielczych będzie w praktyce wiązało się z dostosowaniem wewnętrznej procedury dotyczącej zgłaszania naruszeń do przepisów ww. ustawy, a także z tworzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

 CELE SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie ochrony sygnalistów w świetle przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w obszarze praktyki bankowej.
 • Wskazanie zasad tworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie kompleksowych informacji na temat ochrony sygnalistów w bankach spółdzielczych.
 • Poznanie podstawowych zasad dotyczących tworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o sygnalistach.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane do pracowników Banków Spółdzielczych z działów kadr, HR oraz compliance, osób odpowiedzialnych za tworzenie wewnętrznych procedur w bankach, a także dla innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: KLAUDIA GÓRNA – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Prowadząca zatrudniona jest w wewnętrznym dziale prawnym banku odpowiedzialnym za przygotowywanie procedur wewnętrznych

CENA SZKOLENIA:

260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 2. Ochrona sygnalistów w oparciu o postanowienia ustawy Prawo bankowe.
 3. Kim jest sygnalista?
 4. Kiedy przysługuje sygnaliście ochrona?
 5. Co stanowi naruszenie prawa?
 6. Czy bank spółdzielczy musi przyjmować i rozpatrywać anonimowe zgłoszenia?
 7. Ochrona danych osobowych sygnalisty.
 8. Zakaz działań odwetowych.
 9. Środki ochrony dla sygnalisty.
 10. Co powinno znaleźć się w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych banku spółdzielczego?
 11. W jaki sposób bank spółdzielczy ma tworzyć rejestr zgłoszeń wewnętrznych?
 12. Czym jest ujawnienie publiczne?
 13. Kto i za co ponosi odpowiedzialność w oparciu o przepisy ustawy?

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .