Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie podatku CIT i VAT;
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających rozliczania podatku CIT i VAT.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

 ADRESACI: Księgowi, główni księgowi, pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

PROWADZĄCA: Mirela Chomont-Wolak – radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, były pracownik organów administracji skarbowej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

CENA: 290 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 15.00

I. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 rok:
1. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli od 2024 r.
1. Jakich podatników dotyczy zmiana?
2. Na jakich zasadach ustalane będą preferencyjne stawki amortyzacyjne?
2. Nowy rodzaj osoby prawnej w Polsce – fundacja rodzinna! Opodatkowanie fundacji rodzinnych.
1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnych ze wskazaniem kto i kiedy powinien rozważyć jej utworzenie.
2. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej CIT (ale także PIT i podatek od spadków i darowizn).
3. Zasady opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych.
3. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
1. Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.
2. Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
3. Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT.
4. Nowe terminy w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
1. Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
2. Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników z uwzględnieniem najnowszych zmian.
5. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”:
1. Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2023 r.
2. Czy są zmiany ryczałtu na 2024 r.?
3. „CIT estoński” w interpretacjach organów – od jakich wydatków w spółce trzeba zapłacić podatek?
6. Nowy podatek od przerzuconych dochodów:
1. Czym są przerzucone dochody?
2. Podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki i terminy płatności podatku od przerzuconych dochodów.
7. Zmiany terminów wykonywania obowiązków formalnych w przepisach o cenach transferowych
1. Zmiana terminu i formy sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
2. Nowe terminy i zakres informacji o cenach transferowych (TPR).
3. Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
8. Pozostałe zmiany:
1. Nowe skutki podatkowe naruszenia w transakcji obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.
2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury pay & refund w zakresie poboru podatku u źródła (WHT).
3. Zniesienie stanów epidemicznych a skutki podatkowe w CIT.

II. Podatek VAT – planowane zmiany na 2024r.
Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji sprzedaży i zakupu planowane w-2024 (ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. – proces legislacyjny zakończony)
1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF w 2024 r.
a) generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w formie ustrukturyzowanej:
• podatnicy VAT czynni – wcześniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
• podatnicy zwolnieni z VAT – późniejszy obowiązek korzystania w KSeF,
• faktury dla kontrahentów zagranicznych – czy trzeba będzie wystawiać w KSeF?
• faktury wystawiane dla konsumentów – czy będzie można wystawiać w KSeF?
• faktury do paragonów a KSeF.
b) sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF w zależności od statusu nabywcy:
• przekazanie faktur ustrukturyzowanych podatnikom zobowiązanym do korzystania z KSeF (czy oprócz przekazania faktury za pośrednictwem KSeF można przekazać również wydruk lub elektroniczny obraz faktury?),
• przekazanie faktur ustrukturyzowanych podmiotom niezobowiązanym do korzystania z KSeF (np. kontrahenci zagraniczni, podmioty niebędące podatnikami VAT),
• kod QR jako obowiązkowy element wydruku lub elektronicznego obrazu faktury ustrukturyzowanej.
c) faktury, które nie muszą być wystawiania w KSeF:
• faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb podatku VAT,
• faktury generowane z kas fiskalnych – w okresie przejściowym do końca roku 2024,
• paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone – w okresie przejściowym do końca roku 2024,
• faktury za czynności wskazane w rozporządzeniu wykonawczym,
• faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
• faktury wystawione w okresie awarii KSeF,
• faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF,
• faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,
• z jakich faktur otrzymanych poza KSeF będzie można odliczyć VAT w 2024 r.?
d) moment wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty – nowe możliwości w zastosowaniu kursu walutowego w 2024 r.,
e) możliwość wystawiania w KSeF faktur RR.
f) sankcje za pominięcie KSeF od stycznia 2025 r.,
g) Korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego KSeF:
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
• korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF
• likwidacja przepisów o notach korygujących,
• korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
• korekty in minus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
– korekty in minus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
h) nowe zastosowania numeru systemowego nadawanego fakturze przez KSeF:
• numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
• numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
• numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi.
2. Pozostałe zmiany:
a) zmiana podstawowego terminu zwrotu VAT,
b) zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i korygowania faktur RR,
c) KSeF a korzystanie z PEF.
3. Nowe zmiany 2024-2025 i planowe zmiany w VAT na kolejne lata
1. System kaucyjny:
a) opodatkowanie sprzedaży towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
b) opodatkowanie sprzedaży w opakowaniach na napoje,
c) opodatkowanie zwrotu tzw. odpadów opakowaniowych,
d) nowe definicje: „podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”,
e) podstawa opodatkowania wartości opakowania wielokrotnego użytku,
f) zwrot opodatkowania przez kupującego lub brak zwrotu a rozliczenie VAT,
g) nowe obowiązki dokumentacyjne.
2. VAT w przypadku tzw. „podatku od plastiku”:
a) wzmianka o nowej opłacie,
b) dokumentowanie i naliczanie VAT od opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,
c) wliczanie opłaty w cenę sprzedawanego produktu,
d) stawka VAT od nowej opłaty, a stawka przewidziana dla tego produktu (np. napoju lub posiłku),
e) kwoty netto czy brutto,
f) nowa opłata a paragony (informacje na paragonach, wyodrębnianie nowej opłaty).
3. Płatności transgraniczne w 2024 a obowiązki w VAT – omówienie nowej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych tzw. usług płatniczych.
4. Kasy fiskalne w 2024 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .