Data rozpoczęcia szkolenia:

08.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Ugruntowanie wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu wybranych zagadnień realizacji obowiązków ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązków prawnych wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 30 marca 2021 r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
 • przykłady stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w praktyce banku spółdzielczego.

ADRESACI: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy, pracownicy działów obsługi klienta, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA: AGNIESZKA REWUCKA – doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym. Koordynator Programu z dwudziestoletnim doświadczeniem. Kierownik Działu Procesów Operacyjnych w jednym z Banków Spółdzielczych. Absolwentka m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia menedżerskie na strukturze MBA) oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe na kierunku bankowość). Posiada Europejski Certyfikat Bankowca – European Foundation Certificate in Banking (EFCB).

CENA: 260 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

 1. Akty prawne regulujące problematykę prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
 2. Respektowanie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.
 3. Stosowanie oceny ryzyka w oparciu o rozpoznane ryzyko związane ze stosunkami gospodarczymi. Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka.
 4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w praktyce.
 5. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta, osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, w tym uwzględnienie Ustawy z dnia 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel.
 6. Beneficjent rzeczywisty i osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne. Nowe podejście w ocenie ryzyka. Zmiany w zakresie definicji beneficjenta rzeczywistego, uwzględniające ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej.
 7. CRBR – nowe obowiązki Banku. Zgłaszanie rozbieżności do odpowiednich organów określonych ustawą.
 8. Monitorowanie stosunków gospodarczych, monitoring przeprowadzonych transakcji, aktualizowanie dokumentów klienta.
 9. Rozszerzenie zasad stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku obsługi klientów mających relacje z krajami trzecimi wysokiego ryzyka zidentyfikowanymi przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.
 10. Obowiązek przeprowadzania i dokumentowania bieżących analiz zarejestrowanych transakcji pod kątem typowania transakcji podejrzanych.
 11. Katalog transakcji podlegających raportowaniu do GIIF.
 12. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów ustawy, uwzględniających zakres przetwarzania danych osobowych.
 13. Obowiązek posiadania wewnętrznych procedur dotyczących sposobu realizacji ustawy, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej realizację oraz zapewnienia szkoleń dla pracowników.
 14. Sankcje karne dla pracowników Banku za niedopełnienie obowiązków ustawy, w tym zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
 15. Stosowanie szczególnych środków ograniczających.
 16. Przykłady prania pieniędzy.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .