Data rozpoczęcia szkolenia:

05.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Problematyka transakcji płatniczych, usług płatniczych realizowanych przez banki na rzecz klientów stanowi niezwykle ważną sferę działalności każdego banku. Szkolenie wprowadza w prawne aspekty i skutki nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Pozwoli na poznanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu czynów przestępczych występujących w środowisku internetowym. Tematyka szkolenia nie obejmuje omówienia przestępstw popełnianych przy użyciu kart płatniczych i względem infrastruktury kartowej.

CELE SZKOLENIA:
• omówienie regulacji prawnych dotyczących autoryzowania transakcji płatniczej, uznania transakcji płatniczej za nieautoryzowaną – kiedy transakcja jest oszukańcza,
• przedstawienie obowiązków ostrożnościowych użytkowników oraz stosowanych środków bezpieczeństwa przez banki – dostawców usług płatniczych,
• omówienie postaci zjawiskowych transakcji oszukańczych w środowisku internetowym oraz wybranych regulacji prawnych kwalifikujących czyny przestępcze, których dopuszczają się sprawcy realizujący transakcje oszukańcze z nieuprawnionym wykorzystaniem danych uwierzytelniających.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących świadczonych usług płatniczych, eliminacja potencjalnych błędów przy realizowaniu stosunku prawnego umowy rachunku bankowego w jego funkcjonalności prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych,
• pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki usług płatniczych wykonywanych przez banki ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny jak również wskazań praktycznych,
• zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty bezpiecznego wykonywania transakcji płatniczych i odpowiedzialności banku jako dostawcy usług płatniczych.

ADRESACI: Do udziału w szkoleniu zapraszamy: pracowników działów „bankowości elektronicznej” i bezpieczeństwa informatycznego, Członków Zarządów banków, pracowników zajmujących się sprzedażą i marketingiem produktów bankowych, osób zajmujących się ryzkiem operacyjnym i oceną zgodności, pracowników obsługi prawnej, audytorów.

PROWADZĄCY: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 280 zł/osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Co to są transakcje oszukańcze?
2. Dyrektywa PSD 2 oraz rozporządzenie RTS – wskazania dla podmiotów rynku finansowego w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych.
3. Czym jest autoryzacja transakcji płatniczej oraz:
• niezbędne elementy,
• istota zgody płatnika – oświadczenie woli,
• uwierzytelnienie,
• ciężar dowodzenia autoryzacji transakcji płatniczej.
4. Obowiązki ostrożnościowe banku i użytkownika w zakresie bezpieczeństwa realizacyjnego transakcji płatniczych i instrumentów płatniczych.
5. Stosowanie środków ostrożnościowych w celu zapobiegania transakcji oszukańczych.
6. Autoryzowane i nieautoryzowane transakcje płatnicze:
• istotna różnica,
• nieautoryzowana transakcja płatnicza – podejrzenie działań oszukańczych.
7. Postacie zjawiskowe działań przestępczych w środowisku internetowym.
8. Kwalifikacja przestępstw ukierunkowanych na kradzież tożsamości użytkownika, przeciwko ochronie informacji, przeciwko mieniu oraz przeciwko interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym:
• kradzież tożsamości,
• bezprawne uzyskanie informacji,
• utrudnienie zapoznania się z informacją,
• niszczenie danych informatycznych,
• uszkodzenie danych informatycznych,
• zakłócenie systemu komputerowego,
• wytwarzanie programów komputerowych,
• oszustwo komputerowe,
• wyłudzenie kredytu.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .