Data rozpoczęcia szkolenia:

02.07.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

SZKOLENIE DWUDNIOWE!!!

TERMINY KURSU:  III zjazd – 02-03.07.2024r.

CEL KURSU:

Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości bankowej oraz prawa podatkowego, tak aby po jego ukończeniu mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną im pracę.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości bankowej – zasady rachunkowości,
 • zaawansowaną rachunkowość bankową z elementami sprawozdawczości finansowej,
 • ewidencję najważniejszych i trudniejszych transakcji bankowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • szkolenie zawiera zmiany wprowadzone w oparciu o Polski Ład.

ADRESACI:
Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, a w perspektywie do pracy jako główny księgowy.

PROWADZĄCY: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

CENA: 750 zł/os brutto/zjazd

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09:00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 

CZĘŚĆ III – ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ
1. Zasady ustalania wyniku finansowego banku:
1.1. Koszty działalności banku
1.2. Przychody działalności banku
1.3. Wynik działalności banku
2. Krajowe standardy rachunkowości:
2.1. KSR nr 6 – rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
2.2. KSR nr 7 – zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja
3. Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący i odroczony:
3.1. Podatek dochodowy bieżący
3.2. Podatek dochodowy odroczony
4. Zagadnienia prawa podatkowego:
4.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.2. Podatek od towarów i usług vat
4.3. Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne
5. Elementy analizy finansowej banku:
5.1. Podstawowe wskaźniki dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz analiza aktywów i pasywów bilansu i kont wynikowych
5.2. Wykorzystanie wniosków analizy dla celów zarządczych i nadzorczych (zarząd, rada nadzorcza)
6. Egzamin

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .