Data rozpoczęcia szkolenia:

21.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Na szkoleniu przedstawione zostaną obowiązki informacyjne: przedkontraktowe, kontraktowe, które w sposób zasadniczy wpływają na kształtowanie biznesowych i prawnych relacji pomiędzy bankiem a świadomym konsumentem. Elementy kosztowe kredytu mają zasadnicze znaczenie przy wyborze przez konsumenta produktu kredytowego. Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego zarówno w części jak i w całości jak również jego rozliczenie oraz sankcja kredytu darmowego to zagadnienia podlegające dokładniejszemu omówieniu z uwagi na doniosłość ich znaczenia dla relacji pomiędzy kredytodawcą a konsumentem.

CELE SZKOLENIA:

·        przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę kredytu konsumenckiego,
ze szczególnym uwzględnieniem przedterminowej spłaty kredytu, sankcji kredytu darmowego,  pozaodsetkowych kosztów kredytu,

·        omówienie regulacji kredytu konsumenckiego w świetle orzecznictwa sądów i wskazań  praktycznych przy zawiązywaniu i realizacji stosunków kontraktowych,

·        zwrócenie uwagi na zagadnienia rodzące problemy w zakresie stosowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku wynikających z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących kredytu konsumenckiego,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki w kontekście uwag praktycznych odnośnie stosowania rozwiązań instytucjonalnych i wyjaśnień dotyczących problematyki prawnej umów.

ADRESACI: Osoby zarządzające bankami, pracownicy banku zajmujący się udzielaniem kredytów konsumenckich, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.

Prowadzący: ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych, w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Umowa o kredyt konsumencki – zakres pojęciowy, kwalifikacja rodzajowa stosunków obligacyjnych;
 2. przedkontraktowe obowiązki informacyjne banku (reklama, asysta przedkontraktowa, projekt umowy, formularz informacyjny);
 3. Ocena zdolności kredytowej – sfera obowiązków stron;
 4. Odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego;
 5. Specyfikacja rodzajów umów kredytu konsumenckiego i ich istotne elementy składowe;
 6. Funkcjonowanie relacji obligacyjnej w ramach umowy o kredyt (koszty kredytu, przekroczenie salda, zmiana wysokości oprocentowania);
 7. Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego;
 8. Spłata kredytu przed terminem;
 9. Rozliczenie całkowitego kosztu kredytu spłaconego przed terminem;
 10. Roszczenia konsumenta – kredytobiorcy w razie przekroczenia przez bank ustawowego terminu na rozliczenie całkowitego kosztu kredytu w razie spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem,
 11. Odstąpienie od umowy przez konsumenta;
 12. Sankcja kredytu darmowego – przesłanki naruszeń przepisów ustawy sankcjonowane kredytem gratisowym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .