Data rozpoczęcia szkolenia:

23.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zastawu rejestrowego i przewłaszczenia jako podstawowych form zabezpieczenia wierzytelności Banku.
 • Pogłębienie wiadomości szczególnym uwzględnieniem problematyki skutecznego ustanowienia zabezpieczenia oraz efektywnego zaspokojenia wierzyciela w toku procedury egzekucyjnej i upadłościowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników działów windykacji.

PROWADZĄCY: PIOTR KOWALEWSKI – radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

 CENA: 280 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Przewłaszczenie
1. Powierniczy charakter umowy przewłaszczenia.
2. Zasady przenoszenia własności na podstawie umów przewłaszczenia co do gatunku i umów przewłaszczenia co do tożsamości.
3. Zakres ochrony prawnej banku z tytułu zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia.
4. Zakres rzeczy ruchomych wyłączonych z możliwości objęcia zabezpieczeniem w postaci przewłaszczenia.
5. Skutki prawne przewłaszczenia w zakresie polis ubezpieczenia przewłaszczonego mienia.
6. Zagrożenia prawne związane ze stosowaniem zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia.
7. Zasady zaspokojenia się Banku z przedmiotów obciążonych przewłaszczeniem.
8. Przejęcie posiadania przedmiotu przewłaszczenia.
9. Postępowanie egzekucyjne o wydanie rzeczy.
10. Zasady rozliczenia z dłużnikiem spłaty zabezpieczonej wierzytelności w związku z zaspokojeniem się Banku z przedmiotu przewłaszczenia.
11. Zmiany wierzytelności zabezpieczonych przewłaszczeniem w okresie obowiązywania zabezpieczenia, w tym w szczególności skutki prolongat kredytów.

II. Zastaw rejestrowy
1. Istota instytucji zastawu.
2. Zmiany wierzytelności zabezpieczonych zastawem w okresie obowiązywania zabezpieczenia, w tym w szczególności skutki prolongat kredytów.
3. Przedmiot zastawu rejestrowego.
a) ustanowienie zastawu na rzeczach określonych co do gatunku
b) ustanowienie zastawu na zbiorach majątkowych o zmiennym składzie
c) ustanowienie zastawu na inwentarzu gospodarstwa rolnego.
4. Wpis zastawu do rejestru.
a) zasady wypełniania formularza wniosku o wpis zastawu do rejestru.
b) procedura wpisu,
c) zasady zmiany i wykreślenia wpisu w rejestrze,
d) środki odwoławcze.
5. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika.
a) zasady korzystania z przedmiotu zastawu rejestrowego przez zastawcę,
b) umowny zakaz zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu,
c) obciążenie rzeczy wieloma zastawami.
6. Szczególne skutki prawne ustanowienia zastawu na rzeczach należących do przedmiotów normalnie zbywanych w zakresie działalności gospodarczej zastawcy.
7. Zaspokojenie zastawnika.
a) procedura egzekucji sądowej
b) przejęcie na własność przedmiotu zastawu:
– przejęcie papierów wartościowych,
– przejęcie rzeczy powszechnie występujących w obrocie,
– przejęcie przedmiotu zastawu o wartości ściśle oznaczonej,
c) publiczna sprzedaż przedmiotu zastawu,
d) zaspokojenie z dochodu przedsiębiorstwa,
e) zaspokojenie z czynszu z tytułu wydzierżawienia przedsiębiorstwa
8. Rejestr zastawów.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .