Data rozpoczęcia szkolenia:

17.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przedstawienie zakresu aktualnych oraz planowanych regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zrównoważonego finansowania w świetle realizowanego projektu Zielonego Europejskiego Ładu wraz z oczekiwanym pakietem działań, które wskazane są do wdrożenia w instytucjach finansowych w zgodzie ze standardem ESG.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • W ramach przedstawionego zakresu przedstawiony zostanie zakres dotyczący pakietów regulacji, które zostały już opublikowane w wersji ostatecznej oraz te, które są w konsultacjach bądź trwają dyskusje nad ich powołaniem.
 • W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wytyczne wraz z terminami ich wdrożenia, dostępnym zakresem wymaganych działań po stronie instytucji finansowych.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do:
• Przedstawicieli Banków będących decydentami w zakresie planów działania oraz strategii
• Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem
• Pracowników jednostek ryzyka kredytowego
• Przedstawicieli Banków odpowiedzialnych za ofertę produktową
• Pozostałych pracowników Banków, dla których temat ‘zielonych finansów’, ‘zrównoważonego finansowania’, ‘ESG” jest interesującym zagadnieniem

PROWADZĄCA: ANNA KALINOWSKA – Trener, doświadczony ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

CENA: 390 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej gospodarki oraz zrównoważonego finansowania, tj. m.in.:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – odniesienie
2. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanymi z klimatem (2019/C 209/01)
3. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która w dniu 5 stycznia 2023 r. weszła w życie.
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 – dotyczące tzw. Taksonomii
5. Pakiet legislacyjny zrównoważonego finansowania KE opublikowany w dniu 21 kwietnia 2021 r. decydujący w głównej mierze o kierunkach przepływu kapitału w UE.
6. Strategia „Od pola do stołu’ jako element Zielonego Ładu kompleksowo uwzględniająca m.in. wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi (projekt kluczowy dla rolnictwa oraz finansowania inwestycji z tą branżą związanych)
II. Plan działań Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego wzrostu jako realizacja standardu Zielonego Europejskiego Ładu:
1. oczekiwania wobec przedsiębiorstw w zakresie zmiany kierunku działań dot. zrównoważonego finansowania
2. oczekiwania wobec sektora finansowego:
a. stosowania nowych wytycznych wraz z identyfikacją zrównoważonych źródeł finansowania
b. taksonomia stanowiąca nawigację dla działań prowadzących do neutralności klimatycznej
3. zaangażowanie EBA w obszar zrównoważonego finansowania #sustainable finance, #ESG
4. taksonomia jako wytyczna budowania zrównoważonej gospodarki w UE – praktyczne aspekty
III. Planowane regulacje, wytyczne, aktualny status prac – przedstawienie oraz omówienie dostępnego zakresu informacji oraz materiałów.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .