Data rozpoczęcia szkolenia:

27.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2024
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2024r.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

ADRESACI: Księgowi, główni księgowi, pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

PROWADZĄCA: MIRELA CHOMONT – radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, były pracownik organów administracji skarbowej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

CENA: 290 zł osoba/brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Dokumentacja podatkowa w 2024 roku
a) Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych
b) Definicja ceny transferowej
c) Definicji podmiotów powiązanych
– Pojęcie znaczącego wpływu.
-Powiązania kapitałowe.
-Powiązania osobowe.
-Powiązania z rajami podatkowymi.
d) Progi dokumentacyjne
e) Identyfikacja transakcji kontrolowanej
f) Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
g) Rodzaje transakcji
h) Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
i) Redefinicja podmiotów powiązanych
j) Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny
– Restrukturyzacja.
– Umowa spółki osobowej.
– Umowa o współpracy.
k) elementy local file
l) Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji
ł) Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
m) Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej.
n) Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
o) informacja TPR
p) Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)
2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen
a) podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
b) decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
c) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
d) metoda ceny odprzedaży
e) metoda rozsądnej marży „koszt plus”
f) metoda marży transakcyjnej netto
g) metoda podziału zysku
3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej
4. Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność
5. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej
a) przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
b) warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
c) porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
d) typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
e) trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
f) przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
6. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych
a) korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
b) korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e,
c) warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
d) korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
e) zagadnienia intertemporalne.
7. Ceny transferowe – zmiany wynikające z Nowego Ładu
a) zmiany w TP-R,
b) zmiany w oświadczeniu o cenach transferowych
c) zmiany w zakresie korekty cen transferowych,
d) zmiany w lokalnej dokumentacji,
e) nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
8. Pytania i odpowiedzi

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .