Data rozpoczęcia szkolenia:

20.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA: W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony zakres konsultowanych obecnie zmian regulacyjnych w obszarze związanym z adekwatnością kapitałową oraz przedstawiony wpływ na wymogi kapitałowe. W komunikacji stosowane jest nowe nazewnictwo regulacji jako CRR3 oraz CRD VI. Na tym etapie nie został potwierdzony termin implementacji zmian na gruncie prawa europejskiego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość zapoznania się z planowanym katalogiem zmian m.in. w zakresie ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego.
 • Zaprezentowany zostanie katalog nowelizacji, wraz ze wskazaniem zakresu, porównaniem obecnie obowiązujących regulacji vs. planowane zmiany, co umożliwi uczestnikom oszacowanie zakresu prac w ramach instytucji w świetle planowanych zmian regulacyjnych m.in. dla metody standardowej w ryzyku kredytowym oraz nowego ‘wydania’ ryzyka operacyjnego..

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do:

 • Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem, finansami
 • Pracowników jednostek ryzyka kredytowego, odpowiedzialnych za standardy ryzyka, w tym adekwatność kapitałową
 • Pracowników jednostek audytu wewnętrznego.

PROWADZĄCA: ANNA KALINOWSKA – Trener, doświadczony ekspert w dziedzinie bankowości odpowiadający za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalista w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektora biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

CENA: 390 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany:
a) CRR2 vs. CRR3,
b) CRD V vs. CRD 6,
c) Proces legislacyjny – aktualny status prac.
2. Ryzyko kredytowe – planowany zakres zmian:
a) Klasy ekspozycji,
b) Wagi ryzyka,
c) CCF – wskaźniki konwersji kredytowej.
3. Ryzyko operacyjne:
a) Metoda wskaźnika podstawowego – jako jedna z aktualnie stosowanych metod,
b) Nowa metoda standardowa w ramach ryzyka operacyjnego i zastąpienie dotychczas stosowanych 3 metod.
4. Raportowanie – nowe wymogi dot. Raportowania wskaźników ESG.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .