Data rozpoczęcia szkolenia:

29.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie fakturowania;
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego i prawidłowego wystawiania faktur.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

 ADRESACI: Księgowi, główni księgowi, pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

PROWADZĄCA: Mirela Chomont-Wolak – radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, były pracownik organów administracji skarbowej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

CENA: 290 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT
a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
d) Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
e) Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
f) faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
a) Kiedy faktura?
b) Kiedy nota obciążeniowa?
c) Kiedy rachunek?
d) kiedy umowa?
e) kiedy dokument pro-forma?
f) faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
g) sprzedaż nieudokumentowana
3. Faktury elektroniczne
a) Definicja faktury elektronicznej
b) Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
c) Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
d) najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
a) Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
b) Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów
c) Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
d) Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
e) Korekta faktury uproszczonej
5. Obowiązkowa treść faktury:
a) Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
b) Numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym?
c) Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
d) Stawka podatku VAT na fakturze.
e) Wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
f) Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
g) stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
h) czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
i) czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
6. Faktura zaliczkowa:
a) Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
b) Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
c) Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
d) Faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
e) Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
f) Faktury zaliczkowe w eksporcie, w tym zmiany wynikające ze SLIM VAT 1 od 1 stycznia 2021r.
g) Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
7. Faktury korygujące z uwzględnieniem zmian SLIM VAT 1, 2 i 3
a) Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
b) Treść faktury korygującej.
c) Termin wystawienia faktury korygującej
d) Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
e) Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
f) Anulowanie faktury
8. Nota korygująca
a) Przesłanki wystawienia.
b) Akceptacja noty korygującej.
c) Forma noty korygującej
d) nota korygująca w Krajowym Systemie e-faktur od 1 stycznia 2022r.
9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
a) Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
b) Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
c) konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
d) Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki
10. Refaktury
a) w jakich przypadkach stosuje się refaktury
b) terminy wystawiania refaktur
c) refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację
11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2
a) przesłanki odliczenia podatku VAT
b) Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .