Oddział we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu2018-02-12T16:31:42+00:00

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY) – 2 dni17.01.201918.01.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.21.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisami24.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWOŚĆ: STUDIUM DEPOZYTOWE (3 zjazdy) – zjazd-124.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego – JST (warsztaty komputerowe)25.01.2019Kredytykredyty
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)28.01.201929.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 130.01.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA31.01.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE31.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymi01.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)04.02.201905.02.2019Zarządzaniezarzadzanie
PODMIOTY POWIĄZANE – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe)07.02.2019Kredytykredyty
Podatki w bankach spółdzielczych 2019 r. zmiany przepisów, najnowsze interpretacje08.02.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 1) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dni11.02.201912.02.2019Kredytykredyty
Obowiązkowy coroczny przegląd zarządczy w banku spółdzielczym zmiany w zarządzaniu ryzykami na rok 201912.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODO13.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego (2 dni)14.02.201915.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
ZMIANY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM I EGZEKUCYJNYM ORAZ ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE14.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Obowiązki banku związane z nowymi rodzajami postępowań reklamacyjnych, wymogami dokumentacyjnymi i obowiązkami sprawozdawczymi15.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 215.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.19.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
PRZEGLĄD REGULACJI WEWNĘTRZNYCH dotyczących Rekomendacji D oraz RODO20.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej20.02.2019Marketingmarketing
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej21.02.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA21.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 225.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
WARSZTATY KREDYTOWE (zjazd 2) Teraz monitoring kredytowy – kredytobiorcy i zabezpieczenia (warsztaty komputerowe) – 2 dni25.02.201926.02.2019Kredytykredyty
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 126.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej27.02.2019Marketingmarketing
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej28.02.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
STUDIUM DEPOZYTOWE – zjazd 308.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 212.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 313.03.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Akademia Ryzyka Bankowego cz. 301.04.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650

Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie