Oddział we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu2018-02-12T16:31:42+00:00

Oddział we Wrocławiu

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Sprzedaż kart płatniczych z elementami rozmowy handlowej z wymagającym klientem (Szkolenie – MASTERCARD) – 2 dni19.11.201820.11.2018Sprzedaż i obsługa klientasprzedaz-i-obsluga-klienta
Analiza finansowo – ekonomiczna i monitoring dużych ekspozycji kredytowych – DEK (szkolenie 2-dniowe warsztaty)19.11.201820.11.2018Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty19.11.2018Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, operacyjnego, płynności i stopy procentowej w banku spółdzielczym – warsztaty na komputerach (2 dni)20.11.201821.11.2018Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.22.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń22.11.2018Kredytykredyty
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.23.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego23.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych / doradców klienta – kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń23.11.2018Kredytykredyty
Omówienie najistotniejszych problemów związanych ze sprawozdawczością kwartalną FINREP oraz sprawozdawczością ostrożnościową COREP i ALMM w 2018r.24.11.2018Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.28.11.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Kredytowanie gospodarstw domowych – warsztaty komputerowe29.11.2018Kredytykredyty
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków03.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018r. mające wpływ na działalność banków04.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiana ustawy AML spowodowane IV Dyrektywą Ustawa z dnia 1 marca 2018r.10.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Organizacja i realizacja kontroli wewnętrznej w banku – zgodnie z nowymi przepisami11.12.2018Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym11.12.2018Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650

Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

e-mail: Krzysztof.Janka@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie