Zarządzanie

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie24.01.2019zarzadzaniewarszawa
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODOZarządzanie27.02.2019zarzadzanierzeszow
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBAZarządzanie21.03.2019zarzadzanierzeszow
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBAZarządzanie25.01.2019zarzadzaniekrakow
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – aspekty praktyczne dla Banków SpółdzielczychZarządzanie30.01.2019zarzadzaniekrakow
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie28.01.2019zarzadzaniewroclaw
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnetrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie04.02.2019zarzadzaniekatowice wroclaw
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie04.03.2019zarzadzaniekrakow
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBAZarządzanie25.03.2019zarzadzaniekrakow
Przegląd zarządczy dokumentacji przekazywanej na zewnątrzZarządzanie26.03.2019zarzadzaniekrakow