Zarządzanie

Temat SzkoleniaKategorieData rozpoczęcia szkoleniaOddziałcategories_hfilteroddzial_hfilter
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej dla początkujących (2 dni)Zarządzanie05.12.2018zarzadzanielublin
Zasady realizacji kompetencji RN banku spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoruZarządzanie22.11.2018zarzadzanierzeszow
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczymZarządzanie06.12.2018zarzadzanierzeszow
Przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczymZarządzanie23.11.2018zarzadzaniewarszawa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w banku spółdzielczym (2 dni)Zarządzanie29.11.2018zarzadzaniewarszawa
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – warsztaty komputerowe dla początkujących (2 dni)Zarządzanie20.11.2018zarzadzaniekrakow
Akademia Ryzyka Bankowego – III Zjazdy – Zjazd IIIZarządzanie03.12.2018zarzadzaniekrakow