W ciągu 21 lat działalności Fundacja była inicjatorem i organizatorem kilkunastu wyjazdów studyjnych do Państw europejskich oraz innych krajów z całego świata.
Ideą wyjazdów studyjnych była każdorazowo wymiana doświadczeń, poznanie struktur spółdzielczych, chęć nawiązania współpracy bankami spółdzielczymi.

Oto tylko kilka przykładowych wyjazdów studyjnych zorganizowanych przez Fundację na przestrzeni lat:

  • Wyjazd studyjny do Izraela
  • Wyjazd studyjny do Gruzji i Armenii
  • Wyjazd studyjny do Hiszpanii
  • Wyjazd studyjny do Meksyku

⇒ Cykl „Banki Spółdzielcze w Europie”

  • „Bankowość spółdzielcza w Szwajcarii”
  • „Bankowość spółdzielcza w Wielkiej Brytanii”
  • „Norweskie Banki Spółdzielcze”
  • „Włoski System Bankowy”

⇒ Wyjazd studyjny do Akademii Spółdzielni Niemieckich ADG (Academie Deutscher Genossenschaften ADG) w Montabaur 2008 r., Niemcy (cykl seminariów w centrum edukacji i doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania i finansów, m.in.: „Zarządzanie bankiem”, „Wymogi zarządzania strategicznego dla banków spółdzielczych”)

⇒ Wyjazdy studyjne na Węgry, dofinansowane z Funduszu Współpracy:

  • „Wymieniamy doświadczenia – droga węgierskich i polskich banków spółdzielczych po wstąpieniu do Unii Europejskiej”
  • „Wymiana doświadczeń węgierskich i polskich banków spółdzielczych z Unią Europejską”.