Data rozpoczęcia szkolenia:

19.04.2024

Data zakończenia szkolenia:

19.04.2024

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności w zakresie:

– przeprowadzania efektywnego monitoringu kredytowego podmiotów gospodarczych;

– identyfikacji sygnałów ostrzegawczych;

– wdrażania działań zaradczych ograniczających ryzyko kredytowe;

– wyceny i oceny zabezpieczeń;

– prawidłowej klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

Adresaci: osoby zaangażowane w proces kredytowy podmiotów gospodarczych, a w szczególności osoby odpowiedzialne za monitoring kredytowy

PROWADZĄCY:

Jakub Markiewicz – Wieloletni pracownik sektora bankowego w zakresie analiz kredytowych, oceny zabezpieczeń, weryfikacji operatów szacunkowych,  monitoringu, restrukturyzacji i windykacji. Wykładowca akademicki w zakresie bankowości, analizy finansowej oraz wycen nieruchomości. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dla pracowników banków spółdzielczych i podmiotów rynku finansowego. Rzeczoznawca majątkowy. Analityk finansowy

CENA SZKOLENIA:

690 zł/os brutto

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

Warszawa, ul. Grzybowska 81, w siedzibie Banku BPS (sala konferencyjna I piętro).

TERMIN SZKOLENIA:

19.04.2024 , godziny realizacji: 9.30 – 15.30

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Uwarunkowania prawne dotyczące monitoringu kredytowego.
2. Wskazania pokontrolne KNF w zakresie monitoringu kredytowego.
3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej w procesie monitoringu: rolnik , podmioty prowadzące uproszczoną księgowość oraz pełną księgowość.
4. Podmioty powiązane: rodzaje powiązań i ich identyfikacja.
5. Ocena realizacji prognoz finansowych.
6. Ocena i wycena zabezpieczeń w procesie monitoringu.
7. Monitoring inwestycji.
8. Monitoring kredytu obrotowego
9. Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych w procesie monitoringu
10. Działania zaradcze w ramach procesu monitoringu.
11. Działania restrukturyzacyjne w ramach zaleceń w procesie monitoringu.
12. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych.
13. Studium przypadków

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

Magdalena Rycembel

Dyrektor Oddziału

kom. 797 308 503

tel. +48 (22) 53 95 328, fax. +48 (22) 57 81 443

e-mail.: magdalena.rycembel@frbs.org.pl

 

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)