Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2023

Data zakończenia szkolenia:

07.12.2023
08.12.2023

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

⇒  poznanie obowiązujących przepisów prawa;

⇒  w ramach szkolenia (program autorski) zostaną omówione zabezpieczenia na polskich i zagranicznych znakach pieniężnych;

⇒ analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów,

nauka prawidłowego rozpoznania pewników zabezpieczeń;

⇒  omówienie zaistniałych lub planowanych zmian w banknotach obcych;

⇒  zajęcia warsztatowe: analiza przypadków, autentyczne przykłady, szereg ćwiczeń;

⇒  szkolenie kończy się testem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia;

⇒  w trakcie zajęć uczestnicy korzystają z imponującej kolekcji autentycznych i fałszywych znaków

pieniężnych polskich i zagranicznych;

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników kasowo-skarbcowych banku oraz pracowników ubiegających się o uprawnienia kasjera złotowego lub walutowego w banku.

TRENER: TOMASZ SOŁTYSIŃSKI – doświadczony szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie proponowanego szkolenia, były oficer Policji zajmujący się problematyką fałszerstw. Uczestnik szkoleń w tym zakresie we Francji. Od 1993 roku współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi w kraju w tym z FRBS we Wrocławiu. Do dnia dzisiejszego w przedmiotowym temacie przeszkolił ponad 8200 osób.

Cena: 

KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY)
1 osoba z BS – 650 zł/os /brutto/
każda kolejna osoba z BS – 580 zł/os /brutto/*

*Rabat stosowany przy grupie minimum 8 osób

Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy minimum 8 osób

Plan szkolenia:

Miejsce: KATOWICE, ul Moniuszki 7

Centrum biurowo-szkoleniowe Moniuszki 7 (sala szkoleniowa)

Szkolenie przebiega w następujących ramach czasowych:

 I dzień – godz. 9.30 – 17.00 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

II dzień – godz. 9.00 – 16.30 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

– drugiego dnia TEST: godz. 16.00, a następnie omówienie wyników

MODUŁ-1

Część teoretyczna:

 1. Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie:

– zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych

– wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych

Część praktyczna:

 1. Pre-test sprawdzający umiejętności rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
 2. Omówienie znaków (przerobionych, preparowanych, podrobionych).
 3. Schemat identyfikowania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
 4. Analiza banknotów polskich znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
 5. Omówienie zmodernizowanych zabezpieczeń w polskich znakach pieniężnych
 6. Ćwiczenia /duża ilość/.

MODUŁ-II

Część teoretyczna:

 1. Ochrona prawna środków płatniczych.
 2. Prawo dewizowe.
 3. Ustawa o NBP w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

Cześć praktyczna:

 1. Omówienie stosowania zabezpieczeń w znakach pieniężnych wg 4 płaszczyzn.
 2. Omówienie polskich i zagranicznych znaków pieniężnych wg tabeli kursów NBP.
 3. Analiza zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia działalności kantorowej w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych.
 1. Zagadnienia dotyczące prowadzenia transakcji kupna, sprzedaży walut obcych.
 2. Przepisy dotyczące wprowadzenia EURO.
 3. Ćwiczenia /duża ilość/.
 4. Test sprawdzający.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)