Data rozpoczęcia szkolenia:

21.03.2024

Data zakończenia szkolenia:

21.03.2024
22.03.2024

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:
• rozwój kwalifikacji Analityków Kredytowych MSP,
• nabycie umiejętności strukturyzacji transakcji finansowania przedsięwzięć deweloperskich oraz projektów nieruchomościowych „pod najem”
• praktyczne wykorzystanie przepływów pieniężnych z inwestycji w ocenie projektu
• poznanie kryteriów oceny różnych projektów nieruchomościowych (budowa, refinansowanie, zakup)
• pozyskanie wiedzy w zakresie brzegowych warunków finansowania, pakietu zabezpieczeń, potencjalnych obszarów ryzyka
Korzyści ze szkolenia:
• poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z analizy finansowania projektów związanych z nieruchomościami (deweloper, nieruchomości komercyjne „pod najem”)
• nabycie praktycznych umiejętności oceny projektów developerskich i komercyjnych
• wymiana doświadczeń z prowadzącymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie ww transakcji

Adresaci szkolenia: Pracownicy Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za analizę Klienta Miko, MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy i posiadający doświadczenie w tym obszarze.

PROWADZĄCY:

MATEUSZ ZAJĄC – Kierownik Zespołu Analiz Kredytowych Klienta Strategicznego w Departamencie Ryzyka Kredytowego Banku BPS SA , 15 lat doświadczenia w bankowości, szeroka wiedza i umiejętności w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych, oceny biznes planów i projektów celowych

ŁUKASZ WALAWKO – Kierownik Zespołu Analiz Kredytowych MŚP i JST w Departamencie Ryzyka Kredytowego Banku BPS S.A.. prawie 20-letnie doświadczenie w bankowości, głównie w obszarze finansowania małych i średnich Klientów. Bogata wiedza z zakresu analizy finansowej oraz kompleksowej oceny projektów inwestycyjnych, deweloperskich i nieruchomości komercyjnych. Strukturyzowanie transakcji.

CENA SZKOLENIA:

1200 zł/os brutto

Plan szkolenia:

MIEJSCE:
Warszawa, ul. Grzybowska 81, w siedzibie Banku BPS (sala konferencyjna I piętro).

TERMIN SZKOLENIA:
21-22.03.2024 , godziny realizacji: 09.00-17.00

 

Dzień I – Nieruchomości komercyjne na wynajem

  1. Analiza rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
  2. Finansowanie nieruchomości komercyjnej w Banku (brzegowe warunki)
  3. Finansowanie nieruchomości komercyjnej w Banku c.d. (umowa najmu, zabezpieczenia, budżet inwestycji)
  4. Finansowanie nieruchomości komercyjnej w Banku c.d. (zdolność kredytowa, analiza wrażliwości, podstawowe ryzyka)
  5. Case study

Dzień II – Kredyt deweloperski

  1. Finansowanie projektów deweloperskich cz. 1
  2. Finansowanie projektów deweloperskich cz. 2 – struktura transakcji deweloperskich
  3. Mat & Luk – zostań deweloperem, przepływy pieniężne z inwestycji deweloperskiej w praktyce

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81

Magdalena Rycembel

Dyrektor Oddziału

kom. 797 308 503

tel. +48 (22) 53 95 328, fax. +48 (22) 57 81 443

e-mail.: magdalena.rycembel@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)